dot
Latvian Russian
menu_left
menu_left
dot
middle_divider
Konsultants-Grāmatvedis

Grāmatvedi, cieni savu laiku!

LR normatīvo aktu un konsultāciju datubāze Konsultants-Grāmatvedis

Tas ir:

Ērta meklēšana un darbs ar dokumentiem

 • ērta dokumenta meklēšana (pēc datuma, numura, nosaukuma, temata utt.);
 • hiperteksta atsauces starp savā starpā saistītajiem dokumentiem;
 • dokumenta saturs ērtākam darbam ar apjomīgiem dokumentiem;
 • ērta un viegla drukāšana, ka arī dokumenta kopēšana MS Word

Savstarpēji saistīto dokumentu sistēma

Katrs normatīvais dokuments, cik svarīgs tas nebūtu, nevar pilnīgi atspoguļot problēmas būtību vai tās risinājumu. Lielākoties normatīvie dokumenti tiek lietoti sastībā ar citiem normatīvajiem dokumentiem. Piemēram, tiek pieņemts jauns likums “Par pievienotās vērtības nodokli”. Lai to pareizi piemērotu, Ministru Kabinets izdod noteikumus par Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtību, Valsts ieņēmumu dienests izdod metodiskos materiālus, kā arī rīkojumus un skaidrojošas vēstules.

Katrs no šiem dokumentiem skaidro atsevišķus likuma pantus un sniedz papildu informāciju par to piemērošanu. Tādējādi, svarīgi ir pārzināt, kādi normatīvie dokumenti ir izdoti papildus pamatdokumentam, lai pieņemtu pareizo lēmumu un nepieļautu kļūdu.


Optimāls satur - gan LR likumi un MK noteikumi, gan VID vēstules metodiskie materiāli

 • LR nodokļu sistēma;
 • grāmatvedības uzskaite;
 • sociālā apdrošināšana;
 • Komerclikums un uzņēmējdarbību regulējošie pamatdokumenti;
 • Civillikums;
 • Grāmatvedim nepieciešamie darba likumdošanas dokumenti.

Kas no normatīvajiem aktiem ir nepieciešams grāmatvedim!?

Vai tiešām grāmatvedis var iztikt tikai ar nodokļu likumdošanu!?

Protams, ka nē. Līdztekus nodokļu un grāmatvedības uzskaites dokumentiem, grāmatvedim bieži nepieciešami arī citi normatīvie akti, tādi kā Komerclikums, Civillikums, Muitas likums, Darba un Darba aizsardzības likums, kā arī daudzi citi dokumenti, kas skar uzņēmējdarbības, tirdzniecības un sociālās apdrošināšanas jautājumus. Tāpat arī valūtu kursi un cita veida informācija.

Konsultatīvā informācija

Normatīvajā datubāzē ir iekļautas konsultācijas grāmatvedības un nodokļu aplikšanas jautājumos. Jautājumos aprakstīta konkrēta situācija, uz kuru tiek sniegta atbilde, pamatojoties uz spekā esošiem normatīvajiem aktiem.

Kāda veida informācija, izņemot normatīvos aktus, vēl būtu nepieciešama grāmatvedim!?

Protams, ka tā ir praktiskās pieredzes apmaiņa par konkrētām situācijām, ar kurām ir saskārušies Jūsu kolēģi. Programma Konsultants Grāmatvedis ietver sevī simtiem konsultāciju. Konsultācijas regulāri tiek aktualizētas atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Tik pat regulāri datubāze tiek papildināta ar jaunām konsultācijām, līdz ar to veidojas darbā neaizvietojams instruments, kas palīdz uzkrāt vērtīgo pieredzi. Katrā konsultācijā tiek sniegtas atsauces uz attiecīgā normatīvā akta pantiem, kurus Jūs varat nekavējoties apskatīt.

Dokumentu redakcijas

· Jaunās normatīvā dokumenta redakcijas ar tajos izdarītajiem grozījumiem

· Iespēja apskatīt normatīvo dokumentu pēc stavokļa uz konkrētu datumu

· Visu grozījumu pārredzamība.

Regulāra papildināšana un servisa pakalpojumi

 • Datu aktualitāti nodrošina regulāra datubāzes papildināšana - 2 reizes mēnesī
 • Telefona konsultācijas par darbu ar programmu Konsultants Grāmatvedis
 • Bezmakas datubāzes atjaunošana gadījumā, ja pazuduši dati cietā diskā
 • Bezmaksas apmācības semināri

Programmas demonstrācija

 • Bezmaksas sistēmas demonstrēšana mūsu ofisā jebkurā Jums ērtajā laikā.
dot
tradeMark   ITG logoIzstrādāts:
Interaktīvo Tehnoloģiju Grupa