Izpārdošana!

GRĀMATVEDĪBAS METODIKA 2022 – grāmatvedības organizācijas dokumentu paraugu komplekts

169,00 + PVN

Tas nav vienkārši dokumentu komplekts – tā ir labi pārdomāta sistēma, kuru ir ērti pielāgot atbilstoši konkrēta uzņēmuma darbības specifikai.

Dokumentu pielāgošanas ērtībai tie satur krāsā izceltos brīdinājumus par fragmentiem, kur ir jāveic izvēli par labu konkrētai novērtēšanas metodei, grāmatvedības metodei utt.

Komplektā cenā ietilpst organizācijas dokumentu paraugu teksti (sk.pilno saturu), kā arī pielikumi ar citu nepieciešamo dokumentu paraugus (attaisnojamie dokumenti, pamatlīdzekļu  uzskaites dokumenti, degvielas u.c. ar transportlīdzekļiem saistītie dokumenti, vadības rīkojumi, veidlapas u.c.).
Kategorija:

Apraksts

Pilns grāmatvedības organizācijas dokumentu paraugu komplekts (turpmāk – «METODIKA»), kurš atbilst visu normatīvo aktu prasībām ar 2022. gada 1. janvāri.

 

Sadaļā “Grāmatvedības politika” (apjoms 54 lappuses) ir sniegta detalizēta bilances posteņu, ienākumu un izdevumu uzskaite un novērtējums, kā arī vispusīgs grāmatvedības kontējumu variantu kopums, kas palīdzēs izveidot tieši Jūsu uzņēmuma grāmatvedības politikas individualitāti.
METODIKA ietver visas Grāmatvedības likuma 31.panta prasības, saskaņā ar kurām uzņēmuma vadītājam ir pienākums nodrošināt:
1) grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādāšanu, izdošanu un tajos noteiktās kārtības ievērošanu uzņēmumā;
2) grāmatvedības kontroles sistēmas izstrādāšanu, ieviešanu, uzturēšanu un uzlabošanu uzņēmumā;
3) vispārīgo grāmatvedības informācijas datorsistēmu drošības noteikumu un grāmatvedības datu aizsardzības obligāto tehnisko un organizatorisko prasību noteikšanu uzņēmumā
4) visu grāmatvedības dokumentu oriģinālu vai elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē pārvērsto dokumentu saglabāšanu.

Dokumentu teksti un pielikumi ir pieejami docx un xlsx datņu (failu) formātos, kas ir saderīgi ar programmu paketi MS Office 2007 vai jaunākiem versijām.

Saņemšanas (lejuplādes) ērtībai datnes ir apvienotas vienā ZIP formāta arhīvā.

Skat. arī pilno dokumentu paraugu komplekta saturu PDF formātā.