Labklājības ministrijas aprēķinātās minimālās stundas tarifa likmes pa 2021.gada mēnešiem

Minimālās stundas tarifa likmes apmērs darbiniekiem, kuri strādā 5 darba dienu nedēļu un 40 stundas nedēļā pa 2021.gada mēnešiem
(saskaņā ar Darba likuma (DL) 131.panta 1.punktu un 133.panta 1.punktu)

Mēnesis Nostrā-dāto stundu skaits Apmaksātās atlīdzības attaisnojošu iemeslu dēļ Kopā apmaksājamo stundu skaits

 

 

 

 

(2 + 3 + 4)

Aprēķinātā minimālā mēneša darba alga,

EUR

 

 

(2 x 10)

Aprēķinātā apmaksājamā atlīdzība,

EUR

 

 

 

(3 + 4) x 10

Kopā aprēķinātā minimālā mēneša darba alga un apmaksājamā atlīdzība,

EUR

(6 + 7)

Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga,

EUR

Minimālā stundas tarifa likme,

EUR

 

 

(9 / 5)

svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 74.panta pirmās daļas 8.punktu) pirms svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 135.pantu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Janvāris 160 8
(1.janvāris)
0 168 476,1905 23,8095 500,00 500 2,9762
Februāris 160 0 0 160 500,0000 0 500,00 500 3,1250
Marts 184 0 0 184 500,0032 0 500,00 500 2,7174
Aprīlis 158 16
(2., 5.aprīlis)
2
(1., 30.aprīlis)
176 448,8636 51,1364 500,00 500 2,8409
Maijs 159 8
(4.maijs)
1
(3.maijs)*
168 473,2143 26,7857 500,00 500 2,9762
Jūnijs 159 16
(23, 24.jūnijs)
1
(22.jūnijs)
176 451,7045 48,2955 500,00 500 2,8409
Jūlijs 176 0 0 176 500,0000 0 500,00 500 2,8409
Augusts 176 0 0 176 500,9960 0 500,00 500 2,8409
Septembris 176 0 0 176 500,0032 0 500,00 500 2,8409
Oktobris 168 0 0 168 500,0032 0 500,00 500 2,9762
Novembris 167 8
(18.novembris)
1
(17.novembris)
176 474,4318 25,5682 500,00 500 2,8409
Decembris 166 16
(24., 31.decembris)
2
(23., 30.decembris)
184 451,0870 48,9130 500,00 500 2,7174

* Saskaņā ar MK 2020.gada 30.jūnija rīkojumu Nr.354 “Par darbdienas pārcelšanu 2021.gadā” 3.maijs tiek pārcelts uz sestdienu – 8.maiju un tā ir pirmssvētku diena, 25.jūnijs tiek pārcelts uz 19.jūniju, un 19.novembris tiek pārcelts uz 13.novembri.

 

Minimālās stundas tarifa likmes apmērs darbiniekiem, kuri strādā 6 darba dienu nedēļu un 40 stundas nedēļā pa 2021.gada mēnešiem
(saskaņā ar Darba likuma (DL) 131.panta 1.punktu un 133.panta 2.punktu)

Mēnesis

Nostrā-dāto stundu skaits Apmaksātās atlīdzības attaisnojošu iemeslu dēļ Kopā apmaksājamo stundu skaits

 

 

(2 + 3 + 4)

Aprēķinātā minimālā mēneša darba alga,

EUR

(2 x 10)

Aprēķinātā apmaksājamā atlīdzība,

EUR

 

(3 + 4) x 10

Kopā aprēķinātā minimālā mēneša darba alga un apmaksājamā atlīdzība,
EUR(6 + 7)
Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga,

EUR

Minimālā stundas tarifa likme,

EUR

(9 / 5)

svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 74.panta pirmās daļas 8.punktu) pirms svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 135.pantu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

Janvāris 165 7
(1.janvāris)
0 172 479,6512 20,3488 500,00 500 2,9070
Februāris 160 0 0 160 500,0065 0 500,00 500 3,1250
Marts 181 0 0 181 500,0062 0 500,00 500 2,7624
Aprīlis 157 14
(2., 5.aprīlis)
3
(1., 3., 30.aprīlis)
174 451,1494 48,8506 500,00 500 2,8736
Maijs 157 12
(1., 4.maijs)
3
(3., 8., 22.maijs)
172 456,3953 43,6047 500,00 500 2,9070
Jūnijs 159 14
(23., 24.jūnijs)
1
(22.jūnijs)
174 456,8966 43,1034 500,00 500 2,8736
Jūlijs 179 0 0 179 500,0000 0 500,00 500 2,7933
Augusts 174 0 0 174 500,0000 0 500,00 500 2,8736
Septembris 174 0 0 174 500,0000 0 500,00 500 2,8736
Oktobris 172 0 0 172 500,0000 0 500,00 500 2,9070
Novembris 166 7
(18.novembris)
1
(17.novembris)
174 477,0115 22,9885 500,00 500 2,8736
Decembris 160 19
(24., 25., 31.decembris)
2
(23., 30.decembris)
181 441,9890 58,0110 500,00 500 2,7624

* – Saskaņā ar likuma „Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” 1.pantu 4.maijs, kas iekrīt sestdienā, tiek pārnests uz nākamo darbdienu – 6.maiju un ir brīvdiena.

 

Minimālās stundas tarifa likmes apmērs pusaudžiem un darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam un kuri strādā 5 darba dienu nedēļu un 35 stundas nedēļā pa 2021.gada mēnešiem
(saskaņā ar Darba likuma (DL) 131.panta 3.punktu, 132.panta otrās daļas 3.punktu un 133.panta 2.punktu)
Mēnesis Nostrā-dāto stundu skaits Apmaksātās atlīdzības attaisnojošu iemeslu dēļ Kopā apmaksājamo stundu skaits

 

 

 

(2 + 3 + 4)

Aprēķinātā minimālā mēneša darba alga, EUR

 

 

(2 x 10)

Aprēķinātā apmaksājamā atlīdzība,

EUR

 

 

(3 + 4) x 10

Kopā aprēķinātā minimālā mēneša darba alga un apmaksājamā atlīdzība,
EUR(6 + 7)
Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga,

EUR

Minimālā stundas tarifa likme,

EUR

 

(9 / 5)

svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 74.panta pirmās daļas 8.punktu) pirms svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 135.pantu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Janvāris 140 7
(1.janvāris)
0 147 476,1095 23,8095 500,00 500 3,4014
Februāris 140 0 0 140 500,0000 0 500,00 500 3,5714
Marts 161 0 0 161 500,0000 0 500,00 500 3,1056
Aprīlis 138 14
(2., 5.aprīlis)
2
(1., 30.aprīlis)
154 448,0519 51,9481 500,00 500 3,2468
Maijs 139 7
(4.maijs)
1
(3.maijs)*
147 472,7891 27,2109 500,00 500 3,4014
Jūnijs 139 14
(23., 24.jūnijs)
1
(22.jūnijs)
154 451,2987 48,7013 500,00 500 3,2468
Jūlijs 154 0 0 154 500,0000 0 500,00 500 3,2468
Augusts 154 0 0 154 500,0000 0 500,00 500 3,2468
Septembris 154 0 0 154 500,0000 0 500,00 500 3,2468
Oktobris 147 0 0 147 500,0000 0 500,00 500 3,4014
Novembris 146 7
(18.novembris)
1
(17.novembris)
154 474,0260 25,9740 500,00 500 3,2468
Decembris 145 14
(24., 31.decembris)
2
(23., 30.decembris)
161 450,3106 49,6894 500,00 500 3,1056

* Saskaņā ar MK 2020.gada 30.jūnija rīkojumu Nr.354 “Par darbdienas pārcelšanu 2021.gadā” 3.maijs tiek pārcelts uz sestdienu – 8.maiju un tā ir pirmssvētku diena, 25.jūnijs tiek pārcelts uz 19.jūniju, un 19.novembris tiek pārcelts uz 13.novembri.

 

Minimālās stundas tarifa likmes apmērs pusaudžiem un darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam un kuri strādā 6 darba dienu nedēļu un 35 stundas nedēļā pa 2021.gada mēnešiem
(saskaņā ar Darba likuma (DL) 131.panta 3.punktu, 132.panta otrās daļas 3.punktu un 133.panta 1.punktu)

Mēnesis Nostrā-dāto stundu skaits Apmaksātās atlīdzības attaisnojošu iemeslu dēļ Kopā apmaksājamo stundu skaits

 

 

 

(2 + 3 + 4)

Aprēķinātā minimālā mēneša darba alga,

EUR

 

(2 x 10)

Aprēķinātā apmaksājamā atlīdzība,

EUR

 

 

(3 + 4) x 10

Kopā aprēķinātā minimālā mēneša darba alga un apmaksājamā atlīdzība,
EUR(6 + 7)
Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga,

EUR

Minimālā stundas tarifa likme,

EUR

 

(9 / 5)

svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 74.panta pirmās daļas 8.punktu) pirms svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 135.pantu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Janvāris 145 6
(1.janvāris)
0 151 480,1325 19,8675 500,00 500 3,3113
Februāris 140 0 0 140 500,0000 0 500,00 500 3,5714
Marts 158 0 0 158 500,000 0 500,00 500 3,1646
Aprīlis 137 12
(2., 5.aprīlis)
3
(1., 3., 30.aprīlis)
152 450,6579 49,3421 500,00 500 3,2895
Maijs 137 11
(1., 4.maijs)
3
(3., 8., 22.maijs)
151 453,6424 46,3576 500,00 500 3,3113
Jūnijs 139 12
(23., 24.jūnijs)
1
(22.jūnijs)
152 457,2368 42,7632 500,00 500 3,2895
Jūlijs 157 0 0 157 500,0000 0 500,00 500 3,1847
Augusts 152 0 0 152 500,0000 0 500,00 500 3,2895
Septembris 152 0 0 152 500,0000 0 500,00 500 3,2895
Oktobris 151 0 0 151 500,0000 0 500,00 500 3,3113
Novembris 145 6
(18.novembris)
1
(17.novembris)
152 476,9737 23,0263 500,00 500 3,2895
Decembris 139 17
(24., 25., 31.decembris)
2
(23., 30.decembris)
158 439,8734 60,1266 500,00 500 3,1646