Biedrību un nodibinājumu klasificēšanas noteikumi saskaņā ar darbības jomu
Biedrību un nodibinājumu klasificēšanas noteikumi saskaņā ar darbības jomu

Ministru kabineta 2024.gada 25.jūnija noteikumi Nr.398 “Biedrību un nodibinājumu klasificēšanas noteikumi” stājušas spēkā ar 2024.gada 1.jūliju. Noteikumi nosaka biedrību un nodibinājumu klasifikāciju atbilstoši to darbības jomai, kā arī darbības jomas pieteikšanas un maiņas kārtību.

Biedrības un nodibinājumi ziņas par savu darbības jomu aktualizē reizi gadā, iesniedzot Valsts ieņēmu dienestā elektroniskās deklarēšanas sistēmā (VID EDS) gada pārskatu un norādot galveno darbības jomu pārskata gada beigās.

Biedrībām un nodibinājumiem ir tiesības jebkurā laikā iesniegt pieteikumu Uzņēmumu reģistram par darbības jomas maiņu. Uzņēmumu reģistrs, pamatojoties uz gada pārskatā vai saīsinātā gada pārskatā iekļauto informāciju par biedrības vai nodibinājuma darbības jomu, kas elektroniskā veidā saņemta no VID, izdara ierakstu reģistrā par darbības jomu bez atsevišķa lēmuma pieņemšanas.

Biedrības un nodibinājumi ziņas par darbības jomu ierakstīšanai reģistrā piesaka, iesniedzot VID EDS gada pārskatu par 2024.gadu un norādot galveno darbības jomu (jomas) pārskata gada beigās.