Grozījumi Jaunuzņēmumu (“startapu”) atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtībā
Grozījumi Jaunuzņēmumu (“startapu”) atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtībā

Ministru kabineta 2022.gada 9.augusta noteikumi Nr.472 “Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.74 “Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība”” – stājās spēkā ar 2022.g. 12.augustu.

 

Noteikumi papildināti ar 10.1 punktu, nosakot, ka   Valsts ieņēmumu dienests nodrošina administrējošajai iestādei informāciju par darba ņēmēju nodarbinātību, sniedzot:

– informāciju par darba ņēmēja darba devēju nosaukumu un reģistrācijas numuru, lai izskatītu šo noteikumu 10.3.apakšpunktā minēto pieteikumu un ar to saistītās dokumentācijas atbilstību Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 11.panta pirmās daļas prasībām;

–  informāciju par darba ņēmēja darba devēju nosaukumu un reģistrācijas numuru, kā arī par darba ņēmēja darba ienākumiem un no tiem aprēķinātajiem nodokļiem, lai nodrošinātu šo noteikumu 10.9.apakšpunktā un 20.punktā minēto pienākumu izpildi.