Grozījumi Ministru kabineta 2022.gada 15.marta noteikumos Nr.172 “Noteikumi par informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem”
Grozījumi Ministru kabineta 2022.gada 15.marta noteikumos Nr.172 “Noteikumi par informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem”

Ministru kabineta 2022.gada 29.marta noteikumi Nr.207 “Grozījumi Ministru kabineta 2022.gada 15.marta noteikumos Nr.172 “Noteikumi par informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem”” – stājās spēkā ar 01.04.2022.

Ievērojot to, ka ne vēlāk kā līdz 2022.gada 28.martam ir uzsākama Ukrainas civiliedzīvotāju reģistrācija Fizisko personu reģistrā, ir precizēti noteikumu 2.1. un 2.4.1.apakšpunkti, paredzot, ja persona ierodas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijā, vienotajā valsts un pašvaldības sniegtā atbalsta koordinācijas punktā, vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā vai pašvaldības klientu apkalpošanas struktūrvienībā vai arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, lai saņemtu atbalstu, minētās institūcijas noskaidro un fiksē Latvijas Republikā piešķirto personas kodu.