Grozījumi MK noteikumos Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”
Grozījumi MK noteikumos Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”

Ministru kabineta 2023.gada 4.jūlija noteikumi Nr.359 “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”” – spēkā no 12.08.2023.

 

Ar grozījumiem “militārais darbinieks” ir iekļauts to personu uzskaitījumā, kas var doties darba devēja apmaksātā komandējuma braucienā, kā arī atļauts nosūtīt mācību komandējumos Jaunsardzes centra civilos darbiniekus, kuri nosūtīti uz izglītības iestādi Latvijas teritorijā darba pienākumu izpildei nepieciešamās augstākās izglītības iegūšanai.

Papildu piemaksu  ārvalstu komandējumiem pie dienas naudas – līdz 20% no dienas naudas normas piešķir:

  • karavīriem,
  • zemessargiem,
  • Nacionālo bruņoto spēku civilajiem un militārajiem darbiniekiem,
  • Aizsardzības ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs nodarbinātajiem,
    kas piedalās taktiskajās mācībās, apmācībā, dienesta vai darba pienākumu izpildē lauka apstākļos

 Militārajam darbiniekam piešķirtās komandējuma dienas naudas apmēru samazina par piešķirtās uzturdevas vai tās kompensācijas apmēru.