Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā
Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā

Likums papildināts ar normām, kas nosaka Uzraudzības un kontroles institūciju sadarbības platformas darbības tiesisko pamatu un iesaistīto institūciju sadarbības mērķus, lai uzturētu papildu sadarbības mehānismu, kas nodrošina, ka visām uzraudzības un kontroles institūcijām ir vienota izpratne par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas  novēršanas riskiem un ka tiek piemēroti adekvāti preventīvie pasākumi šo risku mazināšanai.