Grozījumi pieteikumu iesniegšanas kārtībā PVN atmaksai citā ES valstī
Grozījumi pieteikumu iesniegšanas kārtībā PVN atmaksai citā ES valstī

Ministru kabineta 2024.gada 9.janvāra noteikumi Nr.5 “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1514 “Kārtība, kādā reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli citas Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam””

 

Grozījumi veikti, lai precizētu citas Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts reģistrēta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja, kas neveic reģistrējamu saimniecisko darbību iekšzemē, tiesības saņemt PVN atmaksu par iekšzemē saņemtajiem ar nekustamo īpašumu saistītajiem pakalpojumiem, ja tos izmanto darījumiem, kuros par PVN samaksu ir atbildīgs pakalpojumu saņēmējs saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikto, PVN atmaksu par precēm un pakalpojumiem, ja tos izmanto darījumiem atsevišķu īpašo PVN režīmu ietvaros. Atbilstoši grozījumiem citas ES dalībvalsts reģistrētam PVN maksātājam ir noteiktas tiesības:

  1. saņemt PVN atmaksu par Latvijas teritorijā saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, un tos izmanto darījumiem, kuros par PVN samaksu ir atbildīgs pakalpojumu saņēmējs, ja tas ir reģistrēts atmaksas dalībvalsts PVN maksātājs saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 88.panta otrajā daļā noteikto;
  2. saņemt PVN atmaksu par Latvijas teritorijā iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem (t. sk. pakalpojumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu), ja tos ir snieguši atmaksas dalībvalsts reģistrēti PVN maksātāji, un preces un pakalpojumi izmantoti Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.3 pantā noteiktā īpašā nodokļa režīma jeb OSS Savienības režīma ietvaros veicamo darījumu nodrošināšanai;
  3. saņemt PVN atmaksu par Latvijas teritorijā saņemtajiem iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem (t.sk. pakalpojumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu), ko ir snieguši atmaksas dalībvalsts reģistrēti PVN maksātāji, ja preces un pakalpojumi izmantoti Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.4 pantā noteiktā īpašā nodokļa režīma jeb IOSS režīma ietvaros veicamo darījumu nodrošināšanai.