Izmaiņas ziņu sniegšanā par darbiniekiem no 2024.gada 26.aprīļa
Izmaiņas ziņu sniegšanā par darbiniekiem no 2024.gada 26.aprīļa

2024.gada 23.aprīlī izdoti grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” un 2024.gada 25.aprīlī publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.81 (2024/81.4).

 


Būtiskākās izmaiņas:

  • ierobežota un daļēji automatizēta ziņu par darba ņēmējiem iesniegšana;
  • pilnveidota ziņu iesniegšana par darbinieku, kurš atrodas izmeklēšanas cietumā.

 

Precizētas normas, nosakot, ka darba devējs ziņas par darbinieka statusa iegūšanu vai zaudēšanu nevar sniegt ātrāk kā mēnesi pirms izmaiņu dienas.

 

Turpmāk darba devējiem nav jāsniedz ziņas par darba ņēmēja statusa zaudēšanu darba ņēmēja nāves gadījumā, jo Valsts ieņēmumu dienests to reģistrēs automātiski.

 

Nosacījumos, kas attiecas uz darbinieku, kurš tiek nodarbināts, atrodoties izmeklēšanas cietumā, ir precizēta ziņās par darba ņēmējiem un darba devēja ziņojumā izmantotā terminoloģija, attiecinot to arī uz personām, kuras tiek nodarbinātas, atrodoties izmeklēšanas cietumā.

 

Turpmāk uzņēmējdarbības riska valsts nodevu darba devēja ziņojumā norāda arī darba devēji, kuriem saskaņā ar Maksātnespējas likumu var pasludināt fiziskās personas maksātnespējas procesu.