Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa jaunās likmes 2021.-2023.gadā (atjaunots 10.05.2023.)
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa jaunās likmes 2021.-2023.gadā (atjaunots 10.05.2023.)

2020.gada 30.novembrī ir pieņemts likums “Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā” (turpmāk – likums), kas 2020.gada 11.decembrī publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.240A un stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī.

 • Grozījumu mērķis
 • Noapaļot transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli motocikliem, tricikliem un kvadricikliem.
 • Līdzsvarot vieglo automobiļu un kravas automobiļu ar pilnu masu līdz 3500 kg transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes un to aprēķināšanas kārtību.
 • Noteikt autobusu un kravas automobiļu transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa aprēķināšanas kārtību atbilstoši to dzinēja izmešu līmenim.
 • Precizēt kravas automobiļu transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa aprēķināšanas kārtību:
  • no 2021.gada ir jāpiemēro jauns transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmju aprēķins kravas transportlīdzekļiem ar pilnu masu no 3500 kg līdz 12000 kg, ņemot vērā dzinēja izmešu līmeni saskaņā ar EURO standartu;
  • no 2021.gada ir jāpiemēro jauns transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmju aprēķins transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 12000 kg, ņemot vērā asu skaitu un dzinēja izmešu līmeni saskaņā ar EURO standartu;
  • no 2021.gada ir jāpiemēro jauns transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmju aprēķins seglu vilcējiem, ņemot vērā asu skaitu un dzinēja izmešu līmeni saskaņā ar EURO standartu.
  – Noteikt jaunu kārtību ārvalstī reģistrēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa samaksai.
 • Indeksēt uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likmes, ņemot vērā inflācijas pieauguma tempu no 2017.gada.
 • Noteikt atsevišķu nodokļa likmi uzņēmumu vieglajiem transportlīdzekļiem, kuru motora tilpums pārsniedz 3000 kubikcentimetrus.

Būtiskākie grozījumi likumā, kas stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī

• Noapaļots transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis motocikliem, tricikliem un kvadricikliem

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par tādu motociklu, triciklu un kvadriciklu, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2005.gada 1.janvāra un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par motora tilpumu, maksā atbilstoši tā motora tilpumam kubikcentimetros šādā apmērā:
1) līdz 500 cm3 – 18 euro;
2) no 501 līdz 1000 cm3 – 36 euro;
3) no 1001 līdz 1500 cm3 – 54 euro;
4) virs 1500 cm3 – 72 euro.
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par pārējiem motocikliem, tricikliem un kvadricikliem ir 36 euro.

• Līdzsvarotas vieglo automobiļu un kravas automobiļu ar pilnu masu līdz 3500 kg transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes un to aprēķināšanas kārtība

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par tādu vieglo automobili vai kravas automobili ar pilnu masu līdz 3500 kg, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2020.gada 31.decembra, maksā no 0 līdz 756 euro, piemērojot likmi atkarībā no automobiļa radītā oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzuma gramos uz vienu kilometru atbilstoši pasaulē saskaņotajai vieglo transportlīdzekļu testēšanas procedūrai.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par vieglo automobili, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2008.gada 31.decembra, vai tādu kravas automobili ar pilnu masu līdz 3500 kg, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2011.gada 31.decembra, maksā no 0 līdz 756 euro, piemērojot likmi atkarībā no automobiļa radītā oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzuma gramos uz vienu kilometru saskaņā ar Eiropas jaunā braukšanas cikla metodi.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par tādu vieglo automobili vai kravas automobili ar pilnu masu līdz 3500 kg, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2005.gada 1.janvāra, maksā, summējot nodokļa likmes atbilstoši automobiļa pilnai masai, motora tilpumam un motora maksimālajai jaudai.

• Noteikta jauna kārtība ārvalstī reģistrēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa samaksai.

!!! Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par ārvalstī reģistrēta M1 vai N1 kategorijas automobiļa izmantošanu ceļu satiksmē maksā atbilstoši kārtībai, kas noteikta attiecībā uz Latvijā reģistrētu transportlīdzekli, nosakot transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmi, ko aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis = transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis gadam × 1/12 × paredzētais to mēnešu skaits, kuros ārvalstī reģistrēts M1 vai N1 kategorijas automobilis tiks izmantots ceļu satiksmē Latvijā.

• Indeksētas uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likmes, ņemot vērā inflācijas pieauguma tempu no 2017.gada, un noteikta atsevišķa likme uzņēmumu vieglajiem transportlīdzekļiem, kuru motora tilpums pārsniedz 3000 kubikcentimetrus:

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par transportlīdzekli, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2005.gada 1.janvāra un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par motora tilpumu, maksā atbilstoši tā motora tilpumam šādā apmērā:
1) līdz 2000 cm3 – 31 euro mēnesī;
2) no 2001 cm3 līdz 2500 cm3 – 49 euro mēnesī;
3) no 2501 cm3 līdz 3000 cm3 – 66 euro mēnesī.
Transportlīdzekļiem ar motora tilpumu, kas pārsniedz 3000 cm3, ir noteikta jauna uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likme 82 euro apmērā mēnesī.

Atjaunots: Saskaņā ar 09.05.2023. izsludināta likuma grozījumiem
Ar 2023.gada 1.jūliju stājās spēkā jaunas
uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likmes atbilstoši tā motora maksimālajai jaudai kilovatos (kW):

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par transportlīdzekli, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2009.gada 1.janvāra un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par motora maksimālo jaudu

1) līdz 110 kW – 33 euro mēnesī;

2) no 111 kW  līdz 130 kW – 0,3 euro par katru kW mēnesī;

3) no 131 kW līdz 150 kW – 0,35 euro par katru kW mēnesī;

4) no 151 kW līdz 200 kW – 0,5 euro par katru kW mēnesī;

5) virs 200 kW – 0,7 euro par katru kW mēnesī.

Automobiļiem ar hibrīda dzinēju (iekšdedzes motoru + elektrisko) – 25 euro mēnesī.

Elektromobiļiem – 15 euro mēnesī.

Augstāk neminētiem vieglajiem transportlīdzekļiem (pirmo reizi reģistrētiem līdz 31.12.2008, ka arī, tiem, kuriem informācija par motora maksimālo jaudu nav pieejama) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likme noteikta 60 euro mēnesī.

 

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa par vieglo
automobili ar iekšdedzes dzinēju, kurš pirmo
reizi reģistrēts pēc 2020.gada 31.decembri

Automobiļa radītā oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzums, gramos uz 1 km Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa gada likme, EUR
до 50 g 0
no 51 g līdz 95 g 9
no 96 g līdz 115 g 36
no 116 g līdz 130 g 66
no 131 g līdz 155 g 90
no 156 g līdz 175 g 114
no 176 g līdz 200 g 132
no 201 g līdz 225 g 168
no 226 g līdz 250 g 204
no 251 g līdz 275 g 258
no 276 g līdz 300 g 318
no 301 g līdz 350 g 426
no 351 g līdz 400 g 582
virs 400 g 756

 

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa par vieglo
automobili ar iekšdedzes dzinēju, kurš pirmo
reizi reģistrēts pēc 2008.gada 31.decembri vai kravas
automobili ar pilnu masu līdz 3500 kg, kurš pirmo
reizi reģistrēts pēc 2011. gada 31. decembra

Automobiļa radītā oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzums, gramos uz 1 km Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa gada likme, EUR
līdz 50 g 0
no 51 g līdz 95 g 12
no 96 g līdz 115 g 48
no 116 g līdz 130 g 84
no 131 g līdz 155 g 120
no 156 g līdz 175 g 144
no 176 g līdz 200 g 168
no 201 g līdz 225 g 216
no 226 g līdz 250 g 264
no 251 g līdz 275 g 336
no 276 g līdz 300 g 408
no 301 g līdz 350 g 552
no 351 g 756

Ar likumu ir precizēti Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma pielikumi:
1.pielikums “Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes par kravas automobiļiem ar pilnu masu virs 12 000 kg (izņemot seglu vilcējus) atkarībā no asu skaita un dzinēja izmešu līmeņa”;
2.pielikums “Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes par divasu, trīsasu un vairāk asu piekabēm atkarībā no šo piekabju asu skaita, pilnas masas un šīs piekabes velkošo kravas automobiļu pilnas masas, asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums)”;
3.pielikums “Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes par divasu, trīsasu un vairāk asu puspiekabēm atkarībā no šo puspiekabju asu skaita, pilnas masas un šīs puspiekabes velkošo seglu vilcēju pašmasas, asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums)”.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums papildināts ar 4.pielikumu “Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes par seglu vilcējiem atkarībā no asu skaita un dzinēja izmešu līmeņa”.

Šādā veidā ieviesta kārtība, ka transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par vieglo automobili, kuru pirmās reģistrācijas datums ir pēc 2008.gada 31.decembra, kas ir aprīkots ar iekšdedzes dzinēju vai pēc savas konstrukcijas ir aprīkots ar iekšdedzes dzinēju un kā mehānisku dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātas elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas (piemēram, akumulators, kondensators, spararats vai ģenerators u.c.), maksā, piemērojot nodokļa likmi atkarībā no automobiļa radītā oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzuma uz vienu kilometru, tādējādi veicinot videi kaitīgu transportlīdzekļu lietošanas ierobežošanu, pārejot uz videi draudzīgākiem transportlīdzekļiem.

Papildus minētajam tiek noteikta likme 300 euro apmērā tiem vieglajiem automobiļiem, kuriem motora tilpums ir lielāks par 3500 cm3.

Ja transportlīdzeklim transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā nav pieejama informācija par tā radīto CO2 izmešu daudzumu, nodokli maksā, summējot nodokļa likmes atbilstoši vieglā automobiļa pilnai masai, motora tilpumam un motora maksimālajai jaudai.

Nodokli par vieglo automobili, kurš nav minēts abos gadījumos, maksā atbilstoši tā pilnai masai.

Transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati, Latvijā agrāk nereģistrēta transportlīdzekļa reģistrāciju, īpašnieka maiņas reģistrāciju, turētāja reģistrāciju, transportlīdzekļa pārbūves reģistrāciju, no uzskaites noņemta transportlīdzekļa atkārtotu reģistrāciju, kā arī transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai vai transportlīdzekļa reģistrācijas pārtraukšanu uz laiku, nododot numura zīmes, Ceļu satiksmes drošības direkcija neveic, ja nav samaksāts nodoklis par kārtējo kalendāro gadu un par iepriekšējiem kalendārajiem gadiem gadījumā, kad iepriekšējos kalendārajos gados transportlīdzeklis ir bijis reģistrēts Latvijā.