Jaunais pienākums informēt VID par atvērtajiem maksājumu kontiem ārvalsts maksājumu iestādēs vai ārvalsts elektroniskās naudas iestādēs.
Jaunais pienākums informēt VID par atvērtajiem maksājumu kontiem ārvalsts maksājumu iestādēs vai ārvalsts elektroniskās naudas iestādēs.

Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” 15.pantā trešās daļas 9.punktā

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2018.gada 1.novembrī Saeimā ir pieņemti grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kas 2018.gada 14.novembrī publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.225 (6311) un stājās spēkā 2018.gada 28.novembrī.

Ar grozījumiem ir precizēts likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta trešās daļas 9.punkts, paredzot turpmāk obligāto pienākumu komercsabiedrībām, kooperatīvām sabiedrībām un citām privāto tiesību juridiskajām personām informēt Valsts ieņēmumu dienestu par atvērtajiem maksājumu kontiem ārvalsts maksājumu iestādēs vai ārvalsts elektroniskās naudas iestādēs.

Proti, nodokļu maksātāja pienākums deklarēt Valsts ieņēmumu dienestā ne tikai ārvalsts kredītiestādēs atvērtus norēķinu kontus (tajā skaitā PayPal un Revolut[1]), bet arī maksājumu sistēmās (piemēram, Paysera un citas) atvērtus maksājumu kontus 30 dienu laikā pēc to atvēršanas.

Norādām, ka komercsabiedrība, kooperatīvā sabiedrība vai cita privāto tiesību juridiskā persona (Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas klients) informāciju par ārvalstīs atvērtajiem pieprasījuma noguldījumu kontiem, ārvalstīs maksājumu iestādē vai elektroniskās naudas iestādē atvērtajiem maksājumu kontiem var iesniegt, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Šajā gadījumā Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā ir jāaizvēlas nestrukturētais dokuments “Informācija Valsts ieņēmumu dienestam” un pievienot tam brīvā formā uzrakstīto iesniegumu par ārvalstīs atvērtajiem pieprasījuma noguldījumu kontiem, ārvalstīs maksājumu iestādē vai elektroniskās naudas iestādē atvērtajiem maksājumu kontiem.

 

2019.gada martā
Informāciju sagatavoja
Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvalde


 

[1] Kredītiestāžu saraksts
https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_corporations/list_of_financial_institutions/html/daily_list-MID.en.html