Jaunie noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem
Jaunie noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem

Ministru kabineta 2022.gada 14.jūlija noteikumi Nr.439 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā” piemērojami ar 2022.gada 1.jūliju.

 

Noteikumi nosaka:

1. kārtību, kādā biedrības, nodibinājumi un arodbiedrības kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā;

2. organizācijas gada pārskatu struktūru, apjomu, saturu, sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtību.

 

Spēku zaudē Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumi Nr.808 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”.

Noteikumi ir piemērojami ar 2022.gada 1.jūliju.