Jaunie noteikumi par informācijas aktualizēšanas prasībām kopīgajā klienta izpētes rīkā
Jaunie noteikumi par informācijas aktualizēšanas prasībām kopīgajā klienta izpētes rīkā

Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumi Nr.396 “Noteikumi par informācijas aktualizēšanas prasībām kopīgajā klienta izpētes rīkā un kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojuma sniedzēja licencēšanu un uzraudzību”, stājas spēkā ar 08.07.2022.

 

Noteikumi nosaka:

1. atvērtajā kopīgajā klienta izpētes rīkā apstrādājamās informācijas, tai skaitā personas datu, aktualizēšanas prasības un informācijas glabāšanas termiņus;

2. prasības kopīgā slēgtā un atvērtā klienta izpētes rīka pakalpojumu sniedzēja licences (turpmāk – licence) saņemšanai, tai skaitā prasības kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojumu sniedzēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai;

3. licences izsniegšanas, tās darbības apturēšanas, licences pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtību un gadījumus;

4. kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par licences izsniegšanu un pārreģistrēšanu un ikgadējā valsts nodeva par kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojuma sniedzēja darbības uzraudzību, kā arī minēto valsts nodevu apmēru;

5. informāciju, kas publicējama Datu valsts inspekcijas tīmekļvietnē par licencēto kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojumu sniedzēju, kā arī šīs informācijas aktualizācijas kārtību un termiņus.