Jaunie noteikumi par informācijas sniegšanu VID par pārdevējiem, kuri pārdod preces vai pakalpojumus, izmantojot digitālās platformas
Jaunie noteikumi par informācijas sniegšanu VID par pārdevējiem, kuri pārdod preces vai pakalpojumus, izmantojot digitālās platformas

22.martā stājās spēkā Ministru kabineta 2023.gada 7.marta noteikumi Nr.97 “Noteikumi par automātisko informācijas apmaiņu par pārdevējiem, kuri gūst ienākumus, izmantojot digitālās platformas”

 

Noteikumi nosaka:

– nosacījumus, kuriem iestājoties nodokļu maksātājs sniedz Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk – VID) informāciju par pārdevējiem, kas gūst ienākumus, darbojoties konkrētajā digitālajā platformā;

– sniedzamās informācijas apjomu;

– kārtību, kādā informācija tiek iegūta, pārbaudīta un iesniegta VID;

– pasākumus, kas veicami automātiskās informācijas apmaiņas nodrošināšanai;

– kārtību, kādā VID veic automātisko informācijas apmaiņu ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm vai jebkuru citas valsts vai teritorijas kompetento iestādi, ar kuru Latvijas Republikas kompetentā iestāde, pamatojoties uz Latvijas Republikas noslēgto starptautisko līgumu, noslēgusi attiecīgu kompetento iestāžu līgumu.

 

Pirmā informācijas apmaiņa saskaņā ar jauniem noteikumiem tiek veikta par 2023. gadu.

Par pārdevējiem, kas platformā jau ir bijuši reģistrēti 2023.gada 1. janvārī, noteikumu regulētās pienācīgas pārbaudes procedūras jāizpilda līdz ziņojošā platformas operatora otrā pārskata perioda 31.decembrim.