No 2024.gada uzņēmumiem būs pieejama jauna nodokļu maksātāju reitinga kopējā novērtējuma sistēma
No 2024.gada uzņēmumiem būs pieejama jauna nodokļu maksātāju reitinga kopējā novērtējuma sistēma

No 2024.gada Valsts ieņēmumu dienests (VID) nodrošinās Latvijas uzņēmumu reitinga sistēmu. Jaunajai sistēmai ir divi uzdevumi. Pirmkārt, šādi uzņēmumi detalizēti redzēs paši savu nodokļu nomaksas disciplīnu, kas ietekmē un no kuras izriet tālākā sadarbība ar VID. Otrkārt, vispārīgā līmenī, bez detalizācijas, reitings būs redzams publiski, kas atvieglos uzziņu par uzņēmuma situāciju viņa sadarbības partneriem, klientiem un citiem interesentiem. Uzņēmumu reitinga kopējam novērtējumam būs informatīvs raksturs.

Reitinga sistēmas izveidi paredz šodien, 2023.gada 8.jūnijā, Saeimā pieņemtie grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”.

 

Reitinga kopējo novērtējumu uzņēmumi varēs izmantot, lai sadarbības partneriem un sabiedrībai apliecinātu savu uzticamību un godprātību nodokļu nomaksas jomā. Tāpat tas nodrošinās uzņēmumiem informācijas pieejamību par VID redzējumu par darījuma partneru nodokļu saistību izpildes līmeni, līdz ar to kalpos kā papildu instruments, lai pasargātu godprātīgus uzņēmumus no iesaistīšanās riskantos darījumos.


VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme:
“Šis augstas sarežģītības datu analīzes rīks ir mūsu datu zinātnieku izstrādāts jauninājums un ļoti gaidīta pārmaiņa gan uzņēmēju asociāciju vidū, gan mūsu pašu darbā. Šāds uz atklātību un kopēju izpratni balstīts instruments nozīmē visām pusēm skaidrākus spēles noteikumus un sava veida attiecību termometru, tāds pieejams arī Igaunijā un Lietuvā. Pagaidām informatīvs, tomēr ar laiku tam jākļūst par instrumentu, kas tiek izmantots tālākā uzņēmuma sadarbībā ar valsti.”


Reitinga kopējais novērtējums bez detalizētās, tikai uzņēmumam pašam pieejamās informācijas par nodokļu saistību izpildi raksturojošiem rādītājiem, būs aplūkojams VID tīmekļa vietnē no 2024.gada un būs pieejams ikvienam.

Kopumā uzņēmumi varēs saņemt vienu no 5 šādiem reitinga kopējā novērtējuma vērtējumiem, kas būs redzams arī publiski:

A – uzņēmumi ar labu nodokļu samaksas disciplīnu un bez būtiskiem riskiem attiecībā uz nodokļu saistību izpildi;

B – uzņēmumi, kuriem ir nodokļu saistību izpildes riski vismaz vienā jomā (reģistrācija, deklarāciju iesniegšana, deklarēto datu pilnīgums, deklarēto nodokļu samaksa) un kuriem ir jāuzlabo nodokļu saistību izpildi raksturojošie rādītāji;

C – uzņēmumi, kuri pārkāpumu dēļ ir izslēgti no VID PVN maksātāju reģistra vai VID ir lēmis apturēt to saimniecisko darbību;

N – uzņēmumi, kuri neveic aktīvu saimniecisko darbību, t.i., nerada apmaksātas darbavietas un attiecīgi nemaksā nodokļus;

J – pēdējo sešu mēnešu laikā reģistrētie uzņēmumi.

 

Reitinga kopējais novērtējums tiks nodrošināts komercsabiedrībām, ārvalstu uzņēmumu filiālēm, zemnieku saimniecībām, zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, ja tie sastāda gada pārskatu.

Uzņēmums, kuram VID būs noteicis reitinga kopējo novērtējumu, no 2024.gada savā EDS profilā varēs aplūkot detalizētu informāciju par savu reitinga kopējo novērtējumu un detalizētu informāciju par nodokļu saistību izpildi raksturojošām rādītāju kopām, kas to veido. Šī informācija būs veidota kā ērti izmantojama ceļa karte, lai uzņēmums varētu iepazīties ar tiem nodokļu saistību izpildes rādītājiem, kuros tam ir identificēti riski, un plānot, kā uzlabot tos un attiecīgi arī sadarbību ar VID.

Uzņēmuma reitinga noteikšanai VID izmantos nodokļu maksātāju segmentācijas risinājumu. To VID jau pašlaik izmanto savā darbā un nodrošina, ka uzņēmumiem tiek sniegta individualizēta apkalpošana atbilstoši uzņēmuma nodokļu saistību izpildes līmenim.  VID atbalsta godprātīgos nodokļu maksātājus, bet pārbaudes un kontroles pasākumus vērš tikai pret tiem, kuru darbībās ir saskatāmi pārkāpumi un nodokļu nenomaksas riski.

Reitinga kopējais novērtējums tiks noteikts, balstoties uz VID rīcībā esošajiem datiem, kas raksturo uzņēmuma nodokļu saistību izpildi. Tai skaitā tiek analizēti:

  • uzņēmuma reģistrācijas dati;
  • uzņēmuma amatpersonu un īpašnieku iepriekšējā biznesa pieredze;
  • nodokļu saistību laicīga deklarēšana;
  • nodokļu, nodevu un muitas maksājumu laicīga veikšana, tai skaitā nodokļu parādu esamība un uzņēmuma rīcība to mazināšanai;
  • uzņēmumam konstatētie būtiski pārkāpumi nodokļu un muitas jomā;
  • atalgojuma līmenis uzņēmumā, tai skaitā salīdzinājumā ar citiem konkrētās nozares profesionāļiem;
  • no trešajām pusēm saņemtā informācija, kas liecina par neuzskaitītiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem, izvairīšanos no netiešiem nodokļiem vai “aplokšņu algu” esamību uzņēmumā, kā arī citi indikatori, kas ļauj vispusīgi novērtēt uzņēmuma nodokļu saistību izpildi.

 

Reitinga kopējā novērtējuma informācija ir būtiska gan nodokļu disciplīnas uzlabošanai, gan kopējai izpratnei par korporatīvo atbildību un nodokļu nomaksas lomu valsts attīstībā.