Par grozījumiem Noteikumos par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām
Par grozījumiem Noteikumos par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām

Valsts ieņēmumu dienests Informē, ka 2024.gada 18.jūnijā ir pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumos Nr.40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām” (turpmāk – noteikumi Nr.40), kas 2024.gada 21.jūnijā publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.120 un stājas spēkā 2024.gada 22.jūnijā.

 

Grozījumu mērķis ir saskaņot pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācijas iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību atbilstoši grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likumā saistībā ar iekšzemes nodokļa maksātāja reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) PVN maksātāju reģistrā robežvērtības skaitļa vērtības palielinājumu.

 

Grozījumu pamatojums

Grozījumi noteikumos Nr.40 veikti atbilstoši:

  • Pievienotās vērtības nodokļa likuma 116.panta trešajai daļai, lai pilnveidotu regulējumu daļā par iekšzemes nodokļa maksātāja reģistrācijas PVN maksātāju reģistrā robežvērtības skaitļa vērtības palielinājumu;
  • Saeimā 2023.gada 7.decembrī pieņemtajam likumam “Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā”, kas stājās spēkā 2024.gada 1.janvārī.

 

Grozījumi par PVN deklarācijas iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību

 

Ņemot vērā, ka Pievienotās vērtības nodokļa likuma 59.panta pirmajā daļā ietvertā iekšzemes nodokļa maksātāja reģistrācijas VID PVN maksātāju reģistrā robežvērtība nākotnē var tikt mainīta un lai izslēgtu nepieciešamību pēc atbilstošu tehnisku grozījumu veikšanas, noteikumu Nr.40 2.punktā un 16.1.apakšpunktā ir veikti redakcionāli precizējumi.

 

Atbilstoši veiktajiem grozījumiem noteikumu Nr.40 2.punktā un 16.1.apakšpunktā vairs nav jānorāda konkrēts reģistrācijas VID PVN maksātāju reģistrā robežvērtības slieksnis, bet gan ir iekļauta atsauce uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 59.panta pirmo daļu, kurā šī vērtība ir noteikta atbilstoši konkrētajā brīdī esošajai robežvērtības sliekšņa vērtībai (uz  2024.gada jūnijā – 50 000 eiro).