Pēc 2019.gada 1.maija par darījumiem ar nekustamo īpašumu nevarēs norēķināties skaidrā naudā
Pēc 2019.gada 1.maija par darījumiem ar nekustamo īpašumu nevarēs norēķināties skaidrā naudā

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2019.gada 3.aprīlī Saeimā ir pieņemti grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, papildinot šī likuma 30.pantu ar 1.6 daļu. Minētie grozījumi 2019.gada 12.aprīlī ir publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.75 (6414) un stājas spēkā 2019.gada 1.maijā.

Grozījumi nosaka, ka pēc 2019.gada 1.maija nodokļu maksātāji, tajā skaitā – fiziskas personas, kuras neveic saimniecisko darbību, vairs nedrīkst veikt darījumus ar nekustamo īpašumu skaidrā naudā neatkarīgi no darījuma summas.

Vienlaikus pārejas noteikumi ir papildināti ar 219.punktu. Tas paredz, ka uz tādiem nekustamo īpašumu atsavināšanas darījumiem, kuri noslēgti pirms 2019.gada 1.maija un kuru darbība turpinās pēc šā datuma, un kuru pilnīga vai daļēja izpilde paredzēta skaidras naudas norēķinu veidā, aizliegums norēķināties skaidrā naudā ir spēkā no 2020.gada 1.janvāra.

 

2019.gada aprīlī
Informāciju sagatavoja
Valsts ieņēmumu dienesta
Nodokļu pārvalde