Taksometru skaitītāju rādījumi tagad iesniedzami elektroniski
Taksometru skaitītāju rādījumi tagad iesniedzami elektroniski

Lai vienkāršotu taksometru pakalpojumu sniedzējiem normatīvajos aktos noteikto saistību izpildi, sākot ar 2020.gada 1.janvāri, taksometra skaitītāja žurnāls jāiesniedz elektroniski Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

Sākot ar 2020.gada 1.janvāri, ikvienam taksometra skaitītāja lietotājam katras darbadienas beigās pēc  skaitītāja rādījuma nolasīšanas ir jāiesniedz taksometra skaitītāja žurnāls Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

Šīs pārmaiņas nosaka 2020.gada sākumā ieviestās izmaiņas Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumu Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” 62.punktā.

Izmaiņas nosaka, ka taksometra skaitītāja lietotājs katras darbadienas beigās pēc skaitītāja rādījuma nolasīšanas žurnālu aizpilda vai augšupielādē no viedierīces VID EDS,  norādot šo noteikumu 51.punktā minētos rekvizītus.

Taksometra skaitītāja žurnālu var iesniegt VID EDS divos veidos:

– aizpildot EDS pārskatu;

– izmantojot XML datni, augšupielādē datus automātiski.

“Taksometra skaitītāja rādījuma nolasīšanas žurnāla” elektroniskais formāts pieejams VID tīmekļvietnē, EDS sadaļā “Dokumenti” dokumentu sarakstā izvēloties dokumentu grupu “Citi”.

VID aicina taksometra skaitītāja lietotājus nodrošināt normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi un iesniegt taksometra skaitītāja žurnālu VID EDS.