Iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem nacionālajā valūtā izsniegto kredītu 2017.gada vidējā svērtā procentu likme
Iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem nacionālajā valūtā izsniegto kredītu 2017.gada vidējā svērtā procentu likme

Sākot ar taksācijas periodu, kas sākās 2014.gadā šī likme tika pielietota likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 6.4.panta pirmās daļas normas piemērošanai.

 Periods

Iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem izsniegto kredītu gada vidējā svērtā procentu likme

 Euro: Pārējās ārvalstu valūtās:
2017.  2,64% 7,30%
2016.  2,67%  3,95%
 2015.  3,20%  4,06%
 2014.  3,50%  4,16%
 latos:
2013. 4,48%
2012. 3,93%
 2011. 4,37%
2010. 5,05%

Procentu likme likuma normu piemērošanai nodokļa maksātājiem ar taksācijas perioda ilgumu īsāku par 12 mēnešiem vai kas nebeidzas norādītā perioda beigās, kā arī pēc 2013. gada eiro un ārvalstu valūtās pielieto Latvijas Bankas mājaslapā publicētas likmes:

https://www.bank.lv/statistika/procentu-likmju-statistikas-raditaji/procentu-likmes-nodokl-aprekinam

2010. – 2013. taksācijas periodos šo likmi pielietoja likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 6.panta 17.daļas piemērošanai.