Minimālā darba alga Latvijā 2022.gadā un iepriekšējos gados (1994. – 2021.)

MINIMĀLĀS DARBA ALGAS (amata mēnešalgas) apmērs Latvijas Republikā 2022.gadā un iepriekšējos gados (1994.-2021.g.)

Periods Minimālā mēnešalga Minimālā stundas tarifa likme Ministru kabineta noteikumi
LVL LVL/час
01.04.1994 – 30.09.1994 22,50 0,133 от 19.04.1994 N 89
01.10.1994 31.03.1996 28,00 0,165 от 01.10.1994 N 196
01.04.1996 31.12.1997 38,00 0,225 от 12.03.1996 N 59
01.01.1998 31.12.1998 42,00 0,251 от 19.11.1997 N 374
01.01.1999 – 30.06.2001 50,00 0,296 от 24.11.1998 N 439
01.07.2001 – 31.05.2002 60,00 0,355 от 06.03.2001 N 103
01.06.2002 – 31.12.2002 60,00 0,357 от 28.05.2002 N 215
01.01.2003 – 31.12.2003 70,00 0,419 от 27.12.2002 N 580
01.01.2004 – 31.12.2005 80,00 0,474 от 23.09.2003 N 535
01.01.2006 – 31.12.2006 90,00 0,535 от 25.10.2005 N 790
01.01.2007 – 31.12.2007 120,00 0,713 17.10.2006. N 858
01.01.2008 – 31.12.2008 160,00 0,962 28.08.2007. N 592
01.01.2009 – 31.12.2010 180,00 1,083 23.09.2008. N 791
01.01.2011 – 31.12.2012 200,00 1,189 30.11.2010. N 1096
01.01.2013 – 31.12.2013 200,00 1,203 30.11.2010. N 1096

(grozīti ar MK noteikumiem 09.10.2012. N 686)

  EUR EUR/st.
01.01.2014 – 31.12.2014 320,00 1,933 27.08.2013. N 665
01.01.2015 – 31.12.2015 360,00 2,166 27.08.2013. N 665

(grozīti ar MK noteikumiem 02.12.2014 N 734)

с 01.01.2016 – 31.12.2016 370,00 (LM noteiktas pēc MK noteikumu 24.11.2015 N 656 3.punkta formulas) 24.11.2015. Nr. 656
01.01.2017 – 31.12.2017 380,00 24.11.2015. N 656

(grozīti ar MK noteikumiem 25.10.2016 N 683)

01.01.2018 – 31.12.2020 430,00 24.11.2015. N 656

(grozīti ar MK noteikumiem 29.08.2017 N 511)

01.01.2021 – 31.12.2021
500,00 Sk. stundas tarifu likmes pa 2021.g. mēnešiem 24.11.2015. Nr. 656

(ред. правил КМ от от 24.11.2020 Nr. 707)

Ar 01.01.2022 500,00 Sk. stundas tarifu likmes pa 2022.g. mēnešiem

(LM noteiktas pēc MK noteikumu 24.11.2015. Nr. 656 3.punkta formulas)

24.11.2015. Nr. 656

(ред. правил КМ от от 24.11.2020 Nr. 707)