Par grozījumu Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2021.gada 30.septembrī Saeimā ir pieņemts likums “Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā”, kas 2021.gada 15.oktobrī publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.200 (2021/200.12).

 

Likums “Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā” (turpmāk – likums) papildina likuma 9.panta trešās daļas nosacījumus ar jaunu 12.punktu, kas stāsies spēkā vienlaikus ar Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumu, 2022.gada 1.janvārī. 

Lai nodrošinātu neitrālu nodokļu režīmu, tiek noteikts, ka ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē netiek iekļauta debitoru parāda summa, kura nav atgūta no debitora – fiziskās personas, kura Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumā noteiktajā kārtībā ir atbrīvota no parādsaistībām.

 

Papildus ir veikti grozījumi likuma 10.pantā “Nodokļa bāzē iekļaujamie palielinātie procentu maksājumi” (stājas spēkā 2021.gada 29.oktobrī):

1) Likuma 10.panta piektās daļas 1.punktu piemēro arī attiecībā uz procentu maksājumiem, kas veikti kredītiestādei piederošai segto obligāciju sabiedrībai, kura izveidota un darbojas saskaņā ar Segto obligāciju likumu;

2) Likuma 10.pantu nepiemēro Latvijas kredītiestādei vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts kredītiestādes Latvijā reģistrētai pastāvīgajai pārstāvniecībai, kā arī kredītiestādei piederošai segto obligāciju sabiedrībai, kas izveidota un darbojas saskaņā ar Segto obligāciju likumu.

 

Informāciju sagatavoja
Valsts ieņēmumu dienesta
Nodokļu pārvalde