apsveicam ar Grāmatveža dienu!
apsveicam ar Grāmatveža dienu!

No visas sirds apsveicam Jūs ar Grāmatveža dienu!

Jūs esat patiesi burvji, kuri spēj pārvērst bezgalīgas ciparu un
pārskatu plūsmas skaidrā un saprotamā ainā.

Jūsu darbs un profesionalitāte ļauj kompānijai
nepazaudēt sevi finanšu un ekonomikas pasaulē.

Vēlam Jums neizsīkstošu entuziasmu, veiksmi, labklājību
un vienmēr pozitīvu bilanci!

Paldies par Jūsu darbu!

Grāmatveža diena – īpašs svētku brīdis,
Tajā daudz jēgas un skaitļu skaistums mīt.
Lai cipari sakārtotā virknē izvietotos,
Un dzīve kā bilance veidotos.
Lai būtu peļņa, bet zaudējumu nevajag,
Veselību un laimi vēlam bagātīgi!

 

Jūsu Baltikons-Centrs.