Apvienotajā Karalistē strādājošiem Latvijas iedzīvotājiem pēc breksita Latvijā jādeklarē darba alga

Tā kā kopš 2020.gada 31.janvāra Apvienotā Karaliste vairs nav Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts un automātiskā informācijas apmaiņa ar Latviju vairs nenotiek, Latvijas nodokļu rezidentiem ir pienākums turpmāk katru gadu līdz 1. jūnijam iesniegt Latvijas Valsts ieņēmumu dienestam gada ienākumu deklarāciju, norādot tajā Apvienotajā Karalistē saņemto darba algu. Nodokļi no šīs darba algas Latvijā nav jāmaksā. Deklarācija par 2020.gadu jāiesniedz līdz šī gada 1.jūlijam.

 

Tā kā Apvienotajai Karalistei ar Latviju ir noslēgta Nodokļu konvencija, tad papildus nodokļi Latvijā par ienākumiem no algota darba, kas saņemti Apvienotajā Karalistē, nav jāmaksā. Nodokļiem par algota darba ienākumiem noteikti ir jābūt nomaksātiem Apvienotajā Karalistē – samaksai jābūt apliecinātai ar Apvienotās Karalistes nodokļu iekasēšanas institūcijas apstiprinātiem dokumentiem, kas jāpievieno gada ienākumu deklarācijai.

Līdz šim Apvienotajā Karalistē dzīvojošajiem Latvijas rezidentiem deklarācija Latvijā ik gadu bija jāiesniedz par jebkuriem citiem ienākumiem, kas gūti Latvijā, Apvienotajā Karalistē vai citās valstīs, savukārt darba algas ienākumus deklarēt nevajadzēja, jo Apvienotā Karaliste bija ES dalībvalsts. Šie citi ienākumi, piemēram, no nekustamā īpašuma izīrēšanas vai par autordarbiem, arī pēc breksita jāturpina deklarēt tāpat kā līdz šim.

 

Kad Apvienotajā Karalistē saņemtā alga nav jādeklarē?

Ja cilvēks vairs netiek uzskatīts par Latvijas rezidentu nodokļu izpratnē un viņš Latvijā negūst nekādus ienākumus, tad gada ienākumu deklarācija viņam Latvijā vairs nav jāsniedz un ārpus Latvijas gūtie ienākumi nav jādeklarē.

Lai Apvienotajā Karalistē dzīvojošs cilvēks kļūtu par Latvijas nerezidentu nodokļu izpratnē, viņam ir jāiesniedz VID brīvā formā rakstīts iesniegums, ar faktiem pamatojot to, ka ar Apvienoto Karalisti cilvēkam ir izveidojušās ciešākas personīgās un ekonomiskās saites nekā ar Latviju un lūdzot uzskatīt par Latvijas nerezidentu. Šim iesniegumam pievieno arī dokumentu, kas apliecina, ka cilvēkam ir rezidenta statuss Apvienotajā Karalistē. Fakti, kas pamato atteikšanos no rezidences statusa Latvijā – ja cilvēks ir deklarējis savu dzīvesvietu Apvienotajā Karalistē un neuzturas Latvijā ilgāk par 183 dienām 12 mēnešu periodā.

Būtiski, ka neatkarīgi no rezidences statusa cilvēkam saglabājas pienākums Latvijā deklarēt Latvijā gūtos ienākumus. Tā, piemēram, viena no biežāk sastopamajām situācijām, kad nodokļu nerezidents Latvijā gūst ienākumus, kas jādeklarē Latvijā, ir kapitāla pieauguma gadījumā, ja tiek pārdots Latvijā piederošs nekustamais īpašums. Ar plašāku informāciju par šo jautājumu aicinām iepazīties VID tīmekļvietnes sadaļā “Nodokļi/Iedzīvotāju ienākuma nodoklis/Ienākuma nodoklis no kapitāla pieauguma”.

 

Kā iesniegt Gada ienākumu deklarāciju un jebkuru citu deklarāciju?

Gada ienākumu deklarāciju var aizpildīt un iesniegt elektroniski, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Ārvalstīs saņemtu algu deklarē deklarācijas D2 pielikumā. Saistībā ar Covid-19 izplatību šogad noteikts par mēnesi ilgāks iesniegšanas termiņš – deklarācija par 2020.gadu jāiesniedz līdz šī gada 1.jūlijam.

Ērti un vienkārši pieslēgties EDS iespējams, ja cilvēkam ir konts kādā no Latvijas kredītiestādēm, izmantojot savas internetbankas lietotājvārdu un paroli.

Ja cilvēkam vairs nav bankas konta nevienā no Latvijas kredītiestādēm, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmai var pieslēgties, izmantojot arī eID karti, eParakstu vai “eParaksts mobile”. eID karti var iegūt, vēršoties Latvijas Republikas pārstāvniecībā. Pēc eID kartes saņemšanas var sākt lietot arī eParakstu. Plašāka informācija, kā to izdarīt, pieejama tīmekļa vietnē www.eparaksts.lv var sadaļā Kā iegūt eParakstu, ja atrodies ārzemēs

Gada ienākumu deklarācijas veidlapas var arī izdrukāt VID tīmekļvietnē, aizpildīt un nosūtīt VID pa pastu (Talejas iela 1, Rīga, LV-1978).

 

Plašāka informācija par Gada ienākumu deklarāciju, tās aizpildīšanu un iesniegšanu pieejama VID tīmekļvietnes sadaļā “Privātpersonām/Gada ienākumu deklarācija” un “Privātpersonām/Latvijas rezidenti ārvalstīs”.

 

Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt uz Diasporas klientu (ārzemēs dzīvojošo tautiešu) konsultatīvo tālruni +371 67122443. Jautājumus var uzdot arī VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”.