Apvienotajai Karalistei sakārtotā veidā izstājoties no Eiropas Savienības, līdz šī gada beigām muitas jomā nekādu izmaiņu nebūs

2020.gada 31.janvāra pusnaktī pēc Centrāleiropas laika (attiecīgi – 1.februārī plkst. 01.00 pēc Latvijas laika) plānota Apvienotās Karalistes (turpmāk – AK) izstāšanās no Eiropas Savienības (turpmāk – ES).

Šonedēļ paredzēta AK Izstāšanās no ES līguma (turpmāk – Līgums) ratifikācija AK parlamentā, bet 29.janvārī plānots Eiropas Parlamenta balsojums par Līgumu. Ja abi balsojumi būs pozitīvi, ratifikācijas procedūras tiks noslēgtas līdz 31.janvārim, un AK sakārtotā veidā izstāsies no ES.

Atbilstoši Līgumam no 1.februāra līdz 31.decembrim iestāsies pārejas periods, kad AK vairs nebūs ES dalībvalsts, bet uz to turpinās attiekties ES tiesības un pienākumi. ES un AK sadarbība šajā laikā turpināsies tāpat kā līdz šim ar vienīgo izņēmumu, ka AK vairs nepiedalīsies ES lēmumu pieņemšanā.

Pārejas periodā AK, tāpat kā pašlaik, būs daļa no ES Vienotā tirgus un Muitas savienības. Tas nozīmē, ka muitas jomā līdz šī gada beigām nekādu izmaiņu nebūs ne privātpersonām, kuras ceļo no AK uz Latviju vai kuras saņem sūtījumus no AK, ne uzņēmumiem, kuriem ir tirdzniecības partneri AK. Brīva preču aprite starp ES un AK turpināsies līdz pārejas perioda beigām. Noteikumi, ierobežojumi un citas formalitātes, ko piemēro tirdzniecībai starp ES un trešām valstīm, netiks piemērotas pārejas periodā. Kad pārejas periods beigsies, uzņēmējiem un privātpersonām būs pienākums veikt muitošanu precēm, kas tiks pārvietotas no ES uz AK vai no AK uz ES.

Par ES un AK attiecībām, sākot ar 2021.gada 1.janvāri, turpināsies sarunas atbilstoši ES un AK kopīgajai Politiskajai deklarācijai par nākotnes attiecību ietvaru. Šīs sarunas jānoslēdz līdz pārejas perioda beigām.