Ar jaunu Eiropas Komisijas lēmumu no 2022.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim piemērojams atbrīvojums no nodokļiem precēm, kas nepieciešamas Covid-19 uzliesmojuma seku apkarošanai
Ar jaunu Eiropas Komisijas lēmumu no 2022.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim piemērojams atbrīvojums no nodokļiem precēm, kas nepieciešamas Covid-19 uzliesmojuma seku apkarošanai

No 2022.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim ir piemērojams ievedmuitas nodokļu un pievienotās vērtības nodokļa atbrīvojums precēm, kas ir nepieciešamas un tiek ievestas no trešajām valstīm Covid-19 uzliesmojuma seku apkarošanai – paziņo Valsts ieņēmumu dienests 12.09.2022. informācijā. Tas noteikts ar Eiropas Komisijas 2022. gada 7.septembra Lēmumu (ES) Nr.2022/1511 par atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem un no importa PVN, ko piešķir precēm, kas nepieciešamas Covid-19 uzliesmojuma seku apkarošanai 2022.gadā.

 

Iepriekš ar Eiropas Komisijas 2021.gada 22.decembra Lēmumu (ES) Nr.2021/2313 par atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem un no importa PVN, ko piešķir precēm, kas nepieciešamas Covid-19 uzliesmojuma seku apkarošanai 2022.gadā (turpmāk – Lēmums 2021/2313) bija noteikts, ka atbrīvojums no ievedmuitas nodokļiem un PVN šādām precēm tiek piešķirts līdz 2022.gada 30.jūnijam.

Eiropas Komisija, apspriežoties ar dalībvalstīm par to, vai ir nepieciešams pagarināt atbrīvojuma no nodokļiem piemērošanas termiņu precēm, kas nepieciešamas Covid-19 uzliesmojuma seku apkarošanai, pēc Beļģijas, Latvijas, Austrijas, Portugāles un Slovēnijas lūguma pieņēma lēmumu par pasākuma turpmāku piemērošanu, ar ko importētām precēm piešķir atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem un no PVN.

Imports, ko lūguma iesniedzējas dalībvalstis veikušas saskaņā ar Lēmumu 2021/2313, ir devis labumu, nodrošinot dalībvalstīs valsts organizācijām un kompetento iestāžu apstiprinātām organizācijām piekļuvi trūkstošajām nepieciešamajām zālēm, medicīniskajam aprīkojumam un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Šādu preču tirdzniecības statistika liecina, ka ar to saistītajam importam ir tendence samazināties, bet tas vēl joprojām ir ievērojams un svārstīgs, mainoties atkarībā no to preču pieprasījuma, kuras ir vajadzīgas Covid-19 pandēmijas apkarošanai. Neraugoties uz dalībvalstīs notiekošo vakcināciju un vairākiem pasākumiem, kas veikti, lai novērstu vīrusa izplatīšanos, Covid-19 inficēšanās gadījumu skaits lūguma iesniedzējās dalībvalstīs joprojām apdraud sabiedrības veselību. Tā kā lūguma iesniedzējas dalībvalstis joprojām ziņo par Covid-19 pandēmijas apkarošanai nepieciešamo preču iztrūkumu, ir nepieciešams no 2022.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 31.decembrim piemērot atbrīvojumu minētām precēm no ievedmuitas nodokļiem un no PVN.

Papildu informāciju aicinām lasīt sadaļā COVID-19, atvērumā “Eiropas Komisijas lēmums par muitas maksājumu atbrīvojumu preču importam COVID-19 uzliesmojuma seku apkarošanai”.