Čeku loterijā sākas tematiskie nozaru ceturkšņi ar īpašām balvām; iespēja reģistrēt arī rēķinus

Lai pievērstu iedzīvotāju uzmanību nozarēm ar īpaši augstu ēnu ekonomikas risku, no šodienas, 1.aprīļa, čeku loterijas ietvaros notiks tematisko nozaru izlozes. Tas nozīmē, ka VID ik ceturksni izraudzīsies kādu konkrētu nozari, ar kuras attaisnojuma dokumentiem varēs piedalīties īpašā “nozaru izlozē” un katru mēnesi laimēt trīs naudas balvas 500 eiro vērtībā. Otrs jaunums – ņemot vērā strauji pieaugošo tirdzniecību internetā, no šodienas čeku loterijā var reģistrēt arī rēķinus par precēm un pakalpojumiem, kas apmaksāti ar internetbankas starpniecību.

 

Kā pirmās tematiskās nozares izvēlētas pasažieru sauszemes pārvadājumi un transportlīdzekļu remonts un apkope. Tas nozīmē, ka šī gada aprīlī, maijā un jūnijā iedzīvotāji aicināti pievērst īpašu uzmanību tam, vai tiek izsniegts attaisnojuma dokuments pēc tādu preču vai pakalpojumu saņemšanas kā automobiļa remonts, ikgadējā apkope vai rezerves daļu iegāde, brauciens ar taksometru vai kādu citu pārvadātāju. Reģistrējot šos attaisnojuma dokumentus čeku loterijā, būs iespēja trīs mēnešus laimēt trīs naudas balvas 500 eiro vērtībā.

Ir uzņēmējdarbības sektori, kuros pastāv augstāki ēnu ekonomikas riski nekā citos. Tādēļ turpmāk, ņemot vērā nodokļu nomaksas veicināšanas prioritātes, VID ik ceturksni definēs vienu vai vairākas šādas tematiskās nozares. VID izraudzītās nozares tiks publicētas čeku loterijas tīmekļvietnē https://cekuloterija.lv/nozares. Turpat varēs arī uzzināt, kā pārliecināties par to, vai saņemtais attaisnojuma dokuments atbilst tematiskajam ceturksnim.

Izraugoties minētās nozares, tika ņemta vērā VID rīcībā esošā informācija, piemēram, reģistrēto elektronisko kases aparātu skaits, nedeklarētās darba samaksas īpatsvars, riskanto uzņēmumu īpatsvars nozarē u.c. Tika izvērtēti arī ārējās vides faktori, piemēram, nozaru aktualitāte tematiskā ceturkšņa laikā.

Otrs jauninājums – no šodienas, 1.aprīļa, čeku loterijā ikviens var reģistrēt arī rēķinus, kas apmaksāti ar internetbankas starpniecību un izsniegti par pirkumiem internetā vismaz 5 eiro vērtībā. Lai šādu dokumentus reģistrētu loterijā, rēķinam jābūt izrakstītam konkrētajā mēnesī un apmaksātam līdz nākamā mēneša 5.datumam (ieskaitot).

To reģistrē tīmekļa vietnē www.cekuloterija.lv līdzīgi kā čeku, kvīti vai biļeti – jānorāda rēķina izsniedzēja reģistrācijas numurs, rēķina numurs, rēķina izrakstīšanas datums, summa, savs mobilā tālruņa numurs, kā arī jāapliecina, ka rēķins ir apmaksāts, un apmaksa veikta ar internetbankas starpniecību. Ja rēķins būs starp ikmēneša uzvarētājiem, loterijas dalībniekam VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) būs jāiesniedz ne vien laimīgais rēķins, bet arī bankas maksājuma izdruka par to, ka rēķins ir apmaksāts.

Ņemot vērā, ka līdz ar ierastajā izlozēm ik mēnesi notiks arī nozares izlozes, no aprīļa mainīsies arī balvu sadalījums. Turpmāk loterijas dalībniekiem ik mēnesi būs iespēja pretendēt uz 35 naudas balvām 100 eiro vērtībā, trīs laimestiem 5 000 eiro vērtībā un vienu laimestu 10 000 eiro apmērā, bet ik mēnesi trīs naudas balvas 500 eiro vērtībā tiks izlozētas tikai starp nozares čekiem. Kopējais loterijas naudas balvu fonds paliek nemainīgs – 30 000 eiro mēneša izlozē un 70 000 eiro gada izlozē. Arī turpmāk katru mēnesi tiks izlozētas ne tikai naudas balvas, bet arī dažādas vērtīgas Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku sarūpētās balvas.

 

Čeku loterijā var piedalīties ikviens, reģistrējot tīmekļa vietnē www.cekuloterija.lv čeku, kvīti, biļeti vai rēķinu vismaz 5 eiro vērtībā. Darījumu apliecinošajam dokumentam ir jābūt izsniegtam par preci vai pakalpojumu, kas saņemts no Latvijā reģistrēta nodokļu maksātāja. Plašāka informācija pieejama tīmekļa vietnē www.cekuloterija.lv. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz tālruņa numuru 67120011 vai rakstīt uz e-pasta adresi: [email protected].

 

Čeku loterijas mērķis ir veicināt godīgu konkurenci un labprātīgu nodokļu saistību izpildi, mudinot pircējus pieprasīt čekus par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, tādējādi veicinot kultūras maiņu sabiedrībā. Čeku loterija Latvijā notiek pirmo reizi, taču citur pasaulē ir visnotaļ izplatīta prakse, kas devusi pozitīvus rezultātus gan attiecībā uz sabiedrības rīcības maiņu, gan ieņēmumiem valsts budžetā. Čeku loteriju organizē VID, informatīvi atbalsta VAS “Latvijas Loto”.