Dabas resursu nodoklis fotoelementu paneļiem elektroenerģijas ražošanai
Dabas resursu nodoklis fotoelementu paneļiem elektroenerģijas ražošanai

Par grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā

 

Valsts ieņēmumu dienests savā 12.06.2023. informatīvajā materiālā paziņo, ka 2023.gada 1.jūnijā ir pieņemts likums “Grozījumi  Dabas resursu nodokļa likumā” (turpmāk – likums), kas 2023.gada 8. jūnijā ir publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.110 (2023/110.1) un stājas spēkā 2023.gada 9.jūnijā.

Likums papildināts ar normām, kas attiecas uz dabas resursu nodokļa piemērošanu fotoelementu paneļiem, invertoriem un elektrisko akumulatoru fotoelementu paneļu saražotās strāvas uzkrāšanai (turpmāk – fotoelementu paneļi).

 

Izveidota jauna preču kategorija “Fotoelementu paneļi un invertori” likuma 6.pielikumā “Nodokļa likmes par videi kaitīgām precēm”.

Dabas resursu nodokļa likme par fotoelementu paneļiem ir 3 EUR par 1 kg

Tiek piemērots atbrīvojums no dabas resursu nodokļa samaksas par fotoelementu paneļiem, ja tiek izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

  • piegādes līgumā ietvertas garantijas, ka fotoelementu paneļu atkritumi tiks nosūtīti atpakaļ piegādātājam, un nodokļa maksātājs ir reģistrējies Valsts vides dienestā;
  • veikti pasākumi un segti izdevumi, kas saistīti ar fotoelementu paneļu atkritumu apsaimniekošanu, un nodokļa maksātājs ir reģistrējies Valsts vides dienestā (izmantojot fotoelementu paneļus saules elektrostacijās ar jaudu vismaz viens megavats);
  • tiek nodrošināta fotoelementu paneļu atsevišķa uzskaite, to atkritumu savākšana un pārstrāde, un nodokļa maksātājs piedalās videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmā.

 

Likuma prasības saistībā ar fotoelementu paneļu atsevišķu uzskaiti un apsaimniekošanu piemērojamas, sākot ar 2023.gada 1.janvāri.