Depozīta sistēma iepakojumam: PVN piemērošana un darījumu uzskaite
Depozīta sistēma iepakojumam: PVN piemērošana un darījumu uzskaite

2022.gada 1.februārī Latvijā sāks darboties obligātā depozīta sistēma atkārtoti lietojamiem un vienreiz lietojamiem dzērienu iepakojumiem, lai novērstu vides piesārņošanu. Tas nozīmē arī īpašu kārtību, kādā visiem depozīta sistēmas dalībniekiem turpmāk būs jāpiemēro pievienotās vērtības nodoklis (PVN) un jāuzskaita darījumi. Jaunā depozīta iepakojumu sistēma attiecas uz visiem dzērienu tirgotājiem – tirdzniecības vietām, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, kas tirgo dzērienus pudelēs, degvielas uzpildes stacijām, kinoteātriem un citiem.

 

Kas ir depozīta sistēma?

Depozīta sistēma ir izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšana no galalietotāja, šķirošana, pārvadāšana, uzglabāšana, pārstrāde vai sagatavošana atkārtotai izmantošanai atbilstoši tā sākotnējam uzdevumam, kā arī minēto darbību plānošana un organizēšana.

 

Kas ir depozīta maksa?

Depozīta maksa ir maksa par iepakojuma vienību 0,10 eiro, kas pielīdzināma drošības naudai. Minētā summa (0,10 eiro) par iepakojuma vienību jāpiemēro visiem tirgotājiem, kuri tirgo dzērienu iepakojumā, kas piedalās depozīta sistēmā.

Savukārt pienākums pieņemt izlietoto depozīta iepakojumu no galalietotāja ir tikai tiem tirgotājiem, kam tirdzniecības zāles platība ir vismaz 300 m2 valsts pilsētās vai vismaz 60 m2 citās administratīvajās teritorijās.

No 2022.gada 1.februāra depozīta maksai nepiemēro Pievienotās vērtības nodokļa likuma normas un ar PVN apliekamajā darījuma vērtībā neiekļauj maksu par dzērienu atkārtoti lietojamo iepakojumu.

Depozīta maksa ir pielīdzināma drošības naudai un nav iekļaujama pārdošanas ieņēmumos un pašizmaksā. Tirgotājs, iegādājoties dzērienus no ražotāja,  samaksā ražotājam depozīta maksu par katru depozīta iepakojuma vienību, savukārt atgūst to brīdī, kad pārdod dzērienu un iekasē depozīta maksu no galalietotāja.

 

Kā depozīta iepakotājam jāaprēķina PVN?

Depozīta iepakotājam (pakalpojuma sniedzējs, preces ražotājs vai izplatītājs, kas Latvijā laiž tirgū dzērienus depozīta iepakojumā) vienu reizi gadā jāaprēķina, cik dzērienu atkārtoti lietojamais iepakojums neatgriezās un jāveic korekcijas PVN gada deklarācijā, samaksājot aprēķināto PVN. Vienreizlietojamajam iepakojumam tiek piemērota pamata PVN likme, proti, 21 %.

 

Papildu informācija pieejama VID metodiskajā materiālā “Depozīta sistēmas ietvaros veikto maksājumu uzskaite un nodokļu piemērošana” VID tīmekļvietnes www.vid.gov.lv sadaļā “Nodokļi/Pievienotās vērtības nodoklis/Informatīvie un metodiskie materiāli/Metodiskie materiāli”. VID aicina arī noskatīties janvārī notikušo tiešsaistes semināra ierakstu “Depozīta sistēma iepakojumam: nodokļi un grāmatvedība”.