gada pārskatu par 2019.gadu iesniegšanas termiņa pagarināts līdz 2020.gada 31.jūlijam

Valsts ieņēmumu dienests savā informatīvā materiālā paziņo par gada pārskata par 2019.gadu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

Informējam, ka 2020.gada 20.martā Saeimā ir pieņemts likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – likums), kas 2020.gada 21.martā publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.57B (2020/57B) un stājas spēkā 2020.gada 22.martā.

Likuma mērķis ir noteikt pasākumus valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai, īpašos atbalsta mehānismus, kā arī izdevumus, kas tieši saistīti ar COVID-19 izplatības ierobežošanu.

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma subjektiem un biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskajām organizācijām ar likumu tiek pagarināts gada pārskata un konsolidēto gada pārskata (ja tāds ir) iesniegšanas termiņš par sagatavoto gada pārskatu par 2019.gadu.

Likumā noteikts, ka:

  • sabiedrība, uz kuru attiecas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, ir tiesīga gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu (ja tāds ir) par 2019.pārskata gadu iesniegt termiņā, kas par trijiem mēnešiem pārsniedz likuma 97.panta pirmajā daļā noteikto iesniegšanas termiņu;
  • biedrība vai nodibinājums, ir tiesīga iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā gada pārskatu vai tā daļu par 2019.gadu līdz 2020.gada 31.jūlijam;
  • reliģiskā organizācija, ir tiesīga iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā gada pārskatu vai tā daļu par 2019.gadu līdz 2020.gada 31.jūlijam.

Piemērs. Ja Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma subjektam 2019.pārskata gads sakrita ar kalendāro gadu un sagatavotais gada pārskats Valsts ieņēmumu dienestā būtu jāiesniedz līdz 2020.gada 30.aprīlim, tad saskaņā ar šajā likumā noteikto, 2019.gada pārskata iesniegšanas termiņš šī likuma subjektam ir pagarināts līdz 2020.gada 31.jūlijam.

 

Informāciju sagatavoja
Valsts ieņēmumu dienests