Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (no 2024.g. 1.oktobra)
Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (no 2024.g. 1.oktobra)

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2024.gada 20.jūnijā ir pieņemti grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā, kas 2024.gada 28.jūnijā publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.124 (2024/124.3) un stājas spēkā 2024.gada 1.oktobrī.

 

Ar grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā (turpmāk – Likums) noteikts, ka turpmāk par vienu kilogramu plastmasas iepakojuma, kura materiāla īpašības neļauj to pārstrādāt, bet kurš tika reģenerēts, arī ir maksājams nodoklis, lai sasniegtu mērķi – maksimāli veicinātu plastmasas iepakojuma pārstrādi un visi iesaistītie dalībnieki izvēlētos tādu plastmasas iepakojumu, kas ir pārstrādājams.

 

Līdz grozījumiem Likumā bija noteikts, ka par reģenerētu nepārstrādājamu plastmasas iepakojumu nav jāmaksā nodoklis. Ar minētajiem grozījumiem turpmāk skaidri noteikts, ka arī par reģenerētu plastmasas iepakojumu ir jāmaksā tāda summa, kādu valsts maksā Eiropas Savienībā, – 0,80 euro par vienu kilogramu.

 

Likumā papildus veikti šādi grozījumi.

 

  1. 3.panta 1.3 daļā, jo spēkā esošā redakcija paredz regulējumu attiecībā uz iepakojumu, kas nav pārstrādāts vai reģenerēts (tiesību normas 1. teikums), un nodokli par minēto iepakojumu (tātad, kas nav pārstrādāts un reģenerēts, – 2. teikums) aprēķina atbilstoši Likuma 24.panta septītās daļas 1.punktā un astotajā daļā noteiktajām prasībām.

Kā minēts iepriekš, ir gadījumi, kad iepakojums ir reģenerēts, taču tā sadedzināšana jebkurā gadījumā ir kaitīga videi un nav uzskatāma par tik videi nekaitīgu kā pārstrādāšana, tāpēc turpmāk ir piemērojams dabas resursu nodoklis arī reģenerētam plastmasas iepakojumam.

 

  1. Ar 2024.gada 1.jūliju tiek mainīta Valsts vides dienesta padotība no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata un enerģētikas ministrijai saskaņā ar Ministru kabineta 2024.gada 7.jūnija rīkojuma Nr.446 “Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Klimata un enerģētikas ministrijas reorganizāciju” 11.punktu.