Ar 12.jūliju stājas spēkā Grozījumi Muitas likumā
Ar 12.jūliju stājas spēkā Grozījumi Muitas likumā

LR  28.06.2023. likums Grozījumi Muitas likumā, pieņemts Saeimā 15.06.2023., stājas spēkā ar 12.07.2023.

 

Grozījumi veikti likuma 6.1 panta nosaukumā un tas papildināts ar trešo un ceturto daļu, nosakot  kādos gadījumos transportlīdzekļa vadītājs attiecībā uz muitas iestādes lēmumu paziņošanu ir pārvadātāja pārstāvis tiesiskajās attiecībās, kas radušās saistībā ar pārvadājumu.

Papildināts  likuma 8.pants nosakot, ka VID saskaņā ar regulas Nr.2015/2446 88.panta 1. un 2.punktu nepaziņo tranzīta procedūrā radušos muitas parādu, ja muitas maksājumu parāda summa par vienā tranzīta deklarācijā ietvertajām precēm ir mazāka par EUR 50.

Likums papildināts ar 23.4 pantu “Rīcība ar naftas vai spirta produktus saturošiem atkritumiem un citiem blakusproduktiem, kas rodas ārpussavienības preču uzglabāšanas un parasto apstrādes darbību laikā” un 23.5 pantu  “Muitas uzraudzībā esošo nefasēto preču un nefasēto preču transporta iepakojumā pieļaujamās masas atšķirības”, ka arī  25.1 pantu  “Profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti”.

Likumā veikti arī citi redakcionāli grozījumi un papildinājumi.