Grozījumi noteikumos par akcīzes nodokļa deklarācijām
Grozījumi noteikumos par akcīzes nodokļa deklarācijām

Ministru kabineta 2022.gada 24.maija noteikumi Nr.309 “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.300 “Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību””, spēkā no 2022.g. 28.maija

Grozījumi noteikumos veikti atbilstoši 2021.gada 21.oktobrī pieņemtajiem grozījumiem  likumā “Par akcīzes nodokli””, kas stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī un 2020.gada 6.februārī pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par akcīzes nodokli””, kas stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī. Ar grozījumiem jaunā redakcijā izteikti 1.,2.,3.,4. un 6.pielikums un noteikumi papildināti ar jaunu  2.1 pielikumu. Noteikumos veikti arī citi grozījumi un redakcionāli precizējumi.