Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā
Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā

07.04.2022. likums “Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā”, spēkā no 09.04.2022.g.

 

Likums papildināts ar jaunu 11.2 pantu, nosakot  pašvaldību kapitālsabiedrību tiesības ziedot mantu. Pašvaldības kapitālsabiedrība vai kapitālsabiedrība, kurā šai pašvaldībai piederošā daļa pamatkapitālā pārsniedz 50 procentus, vai kapitālsabiedrība, kurā attiecīgās pašvaldības kapitālsabiedrībai piederošā daļa pamatkapitālā pārsniedz 50 procentus, var dāvināt (ziedot) vispārējam atbalstam Ukrainas sabiedrībai mantu, kuras bilances vērtība ir nulle euro un kura nav nepieciešama šādas kapitālsabiedrības saimnieciskajai darbībai.