Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no procentiem, dividendēm, vērtspapīriem un citiem ieguldījumiem – jaunais VID metodiskais materiāls
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no procentiem, dividendēm, vērtspapīriem un citiem ieguldījumiem – jaunais VID metodiskais materiāls

Valsts ieņēmumu dienests 2022.g. 14.jūnijā ir ievietojusi savā tīmekļa vietnē jauno metodisko materiālu, kurš sniedz palīdzību iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk arī – nodoklis) piemērošanā šādiem Latvijas rezidenta gūto ienākumu veidiem:

  • dividendēm, dividendēm pielīdzināmam ienākumam;
  • procentu ienākumam un tam pielīdzināmam ienākumam, arī ar procentu ienākumu saistītam ienākumam;
  • ienākumam no privātajos pensiju fondos veikto iemaksu ieguldīšanas;
  • ienākumam no noslēgtajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu;
  • ienākumam no mūža pensijas apdrošināšanas līgumiem (ar uzkrāto fondētās pensijas kapitālu atbilstoši Valsts fondēto pensiju likumam);
  • ienākumam no finanšu instrumentu individuālas pārvaldīšanas saskaņā ar ieguldītāja pilnvarojumu (portfeļa pārvaldības pakalpojuma);
  • ienākumam no ieguldījumu konta.

Minētajiem ienākumiem piemēro 20 % nodokļa likmi.

 

Materiāls ir izstrādāts uz 15 lappusēm un satur 13 uzskatāmos piemērus minēto jautājumu piemērošanai nodokļa aprēķināšanā, kā arī daudz atsauces uz aktuālo normatīvo aktu noteikumiem par iedzīvotāju ienākuma nodokli.