Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no saimnieciskās darbības ienākuma – jauns VID metodiskais materiāls
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no saimnieciskās darbības ienākuma – jauns VID metodiskais materiāls

2022.g. 21.septembrī Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir izdevis pilnīgi jaunu metodisko materiālu “Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no saimnieciskās darbības ienākuma”

Materiālā sniegts skaidrojums par iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk arī – IIN) piemērošanu fizisko personu gūtajam ienākumam no saimnieciskās darbības.

VID pasvītro, ka saimnieciskās darbības veicējs var izvēlēties vienu no nodokļu maksāšanas veidiem:

  • maksāt nodokļus no saimnieciskās darbības ienākuma vispārējā kārtībā;
  • kļūt par samazinātās patentmaksas maksātāju, ja ir pensionārs vai persona ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, darbojoties atsevišķu veidu saimnieciskās darbības jomās;
  • maksāt mikrouzņēmumu nodokli;
  • pieteikt paziņoto saimniecisko darbību (bez saimnieciskās darbības reģistrācijas, ja gūst ienākumu no īpašuma un nav būtisku izdevumu).

Materiāls satur detalizēto informāciju un piemērus par šādiem jautājumiem:

  • Saimnieciskās darbības pazīmes
  • Saimnieciskās darbības reģistrācija
  • Piemērojamās iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes
  • Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas, nodokļa samaksas termiņi un kārtība
  • Apliekamā ienākuma noteikšana un norādīšana gada ienākumu deklarācijā.