Ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu kodi – VID tīmekļvietnē
Ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu kodi – VID tīmekļvietnē

No 2022.gada 1.janvāra ar ārēju normatīvo aktu vairs netiks noteiktas paziņojuma par fiziskajai personai izmaksātajām summām (paziņojuma) veidlapas, kā arī tajās lietojamo ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu kodi iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas nolūkiem. Ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu kodus turpmāk aktualizēs un publiskos Valsts ieņēmumu dienests (VID). Paziņojumu veidlapas, tāpat kā līdz šim, būs aizpildāmas VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

Turpmāk paziņojumā norādāmā informācija ir noteikta Ministru kabineta 2021.gada 7.septembra noteikumu Nr.610 “Noteikumi par paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām iekļaujamo informāciju” 2.punktā, bet ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu kodi ir publicēti VID tīmekļvietnes www.vid.gov.lv sadaļā “Ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu kodi”.

Jauno ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu kodus lieto, iesniedzot paziņojumu, sākot ar 2022.gada 1.janvāri par pilnu 2021.gadu un par turpmākajiem taksācijas periodiem.

Plašāka informācija par izmaiņām no 2022.gada 1.janvāra ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu kodu sarakstā pieejama informatīvajā materiālā “Izmaiņas paziņojumos par fiziskajai personai izmaksātajām summām”.

Savukārt turpmākās izmaiņas ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu kodu sarakstā un tā vēsturiskais saturs tiks publicēts VID tīmekļvietnes www.vid.gov.lv sadaļā “Ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu kodi” ne vēlāk kā 60 dienas pirms normatīvajos aktos iedzīvotāju ienākuma nodokļa jomā noteiktā paziņojuma iesniegšanas termiņa.

 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000 vai uzdot savu jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”. Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.