Izmaiņas mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem no 2024.gada 1.janvāra
Izmaiņas mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem no 2024.gada 1.janvāra

2023.gada 7.decembrī ir pieņemti grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā un likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas 2023.gada 21.decembrī publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.247 (2023/2471.8). Grozījumi stāsies spēkā 2024.gada 1.janvārī.


!!! 2024.gadā mikrouzņēmumiem noteikta viena nodokļa likme 25 procentu apmērā (neatkarīgi no mikrouzņēmuma gada apgrozījuma).


 

Sākot ar 2024.gada 1.janvāri, neapliekamo minimumu un atvieglojumu par apgādībā esošajām personām piemēro mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju ienākumiem, kurus apliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir tiesīgs piemērot diferencēto neapliekamo minimumu, prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, pensionāra neapliekamo minimumu, atvieglojumu par apgādībā esošām personām un papildu atvieglojumu personām ar invaliditāti un politiski represētajām personām, aprēķinot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamu ienākumu.

Turpmāk vairs nebūs ierobežotas tiesības iesniegt elektronisko algas nodokļa grāmatiņu vietā, kurā saņem ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamus ienākumus, bet kura nav saistīta ar maksātāja saimniecisko darbību.

Aprēķinot diferencēto neapliekamo minimumu un Valsts ieņēmumu dienesta prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, turpmāk ņems vērā ar mikrouzņēmumu nodokli apliekamo apgrozījumu, to reizinot ar koeficientu 0,5.