Jauna 2018.gada ienākumu deklarācijas forma

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2018.gada 30.novembrī ir izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr.662 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību”, kas 2018.gada 2.novembrī publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.217 (6303).

Minētie Ministru kabineta noteikumi nosaka:

 • gada ienākumu deklarācijas un tās pielikumu veidlapu, kas jāizmanto, aizpildot gada ienākumu deklarāciju par 2018.gadu un turpmāk;
 • iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķina veidlapu;
 • deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma veidlapas;
 • kā arī minēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarāciju aizpildīšanas kārtību.

Būtiskākās izmaiņas gada ienākumu deklarācijas veidlapā un tās pielikumos:

 • deklarācija papildināta ar progresīvās iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes piemērošanai nepieciešamajām deklarēšanas ailēm;
 • pielikums “Ienākumi no saimnieciskās darbības” D3 un “Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātājs kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā” D31 ir izstrādāts, ņemot vērā likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktos ierobežojumus saimnieciskās darbības izdevumu atskaitīšanā;
 • pielikums “Attaisnotie izdevumi par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem” D4 ir izstrādāts, ņemot vērā likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” attaisnoto izdevumu atskaitīšanas ierobežojumus, kas nosaka gan procentuālu (50 % no maksātāja gada apliekamā ienākuma), gan summāru (600 euro gadā par nodokļa maksātāju un katru nodokļa maksātāja ģimenes locekli) ierobežojumu – kopējiem attaisnotajiem izdevumiem par ārstniecības un izglītības pakalpojumiem, ziedojumiem, kā arī ziedojumiem politiskajām partijām un bērnu interešu izglītībai.

Gada ienākumu deklarāciju par 2018.gadu var iesniegt ne ātrāk kā no 2019.gada 1.marta vai no 2019.gada 1.aprīļa, ja nodokļa maksātāja gada ienākumi pārsniedz 55 000 euro.

VID aicina visus nodokļa maksātājus gada ienākumu deklarācijas iesniegšanai izmantot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), kurā ir būtiski atvieglots gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas process, kā arī deklarācijas sagatavē jau savietota visa Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošā informācija.

 

Vēršam uzmanību, ka arī turpmāk tiek saglabāta vienkāršota gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas kārtība tiem nodokļa maksātājiem, kuri iesniedz to, lai deklarētu:

 • attaisnotos izdevumus par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem;
 • attaisnotos izdevumus par ziedojumiem un dāvinājumiem;
 • privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas un apdrošināšanas prēmiju maksājumus;
 • ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamos ienākumus, kuru kopējā summa pārsniedz 4000 euro.