Jaunie noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem spēkā no 1.jūlija
Jaunie noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem spēkā no 1.jūlija

Ministru kabineta 2022.gada 21.jūnija noteikumi Nr.380 “Noteikumi par reliģisko organizāciju un to iestāžu gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā”

Noteikumi nosaka:

  1. kārtību, kādā reliģiskās organizācijas un to iestādes (turpmāk – reliģiskā organizācija) kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā;
  2. reliģiskās organizācijas gada pārskatu struktūru, apjomu un saturu, kā arī sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtību.

Grāmatvedības kārtošana vienkāršā ieraksta sistēmā ir piemērojama reliģiskajai organizācijai, kura atbilst Grāmatvedības likuma 10.pantā noteiktajam apgrozījuma (ieņēmumu) no saimnieciskajiem darījumiem kritērijam un kura ir izvēlējusies kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Reliģiskā organizācija kārto grāmatvedību saskaņā ar šiem noteikumiem, ņemot vērā Grāmatvedības likumu, Ministru kabineta 2021.gada 21.decembra noteikumus Nr.877 “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi” un Ministru kabineta 2021.gada 14.septembra noteikumus Nr.625 “Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai”.

Noteikumu Nr. 380 spēka stāšanas brīdī spēku zaudē Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumi Nr.928 “Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem”.