Kārtība, kādā uzņēmumi, kuri kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā un ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji par ienākumiem no saimnieciskās darbības, sagatavo un iesniedz finanšu pārskatu
Kārtība, kādā uzņēmumi, kuri kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā un ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji par ienākumiem no saimnieciskās darbības, sagatavo un iesniedz finanšu pārskatu

Ministru kabineta 2022.gada 1.marta noteikumi Nr.145 “Kārtība, kādā uzņēmumi, kuri kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā un ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji par ienākumiem no saimnieciskās darbības, sagatavo un iesniedz finanšu pārskatu” – stājās spēkā ar 04.03.2022.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā individuālais uzņēmums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kuras īpašnieks ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs par uzņēmuma, zemnieku saimniecības vai zvejnieku saimniecības ienākumu, kā arī individuālais komersants un cita fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību un kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā,  sagatavo un iesniedz bilanci un ieņēmumu un izdevumu pārskatu un  finanšu pārskata saturu. Spēku zaudē Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumi Nr.301 “Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem”