Kases čeks grāmatvedībā – jaunais VID Metodiskais materiāls
Kases čeks grāmatvedībā – jaunais VID Metodiskais materiāls

Valsts ieņēmumu dienests 29.12.2023. ir izdevis jauno metodisko materiālu nodokļu maksātājiem “Kases čeks grāmatvedībā”, kurš sniedz metodisko palīdzību nodokļu maksātājiem – Grāmatvedības likumā minētajiem likuma 3.panta pirmajā daļā norādītajiem subjektiem, kuri saimniecisko izdevumu pamatošanai grāmatvedībā izmanto kases čeku, tai skaitā gadījumos, kad kases čekā nav ietverti visi normatīvajos aktos noteiktie rekvizīti.

Grāmatvedības reģistros drīkst izdarīt (iegrāmatot) ierakstus tikai pamatojoties uz attaisnojuma dokumentu, kas noformēts atbilstoši Grāmatvedības likumā noteiktajām prasībām.

Attaisnojuma dokumentu noformēšanas kārtība ir saistoša visiem Latvijas uzņēmumiem – gan reģistrētiem pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) maksātājiem, gan PVN nemaksātājiem. Attaisnojuma dokumentā uzrādāmie obligātie rekvizīti ir noteikti Grāmatvedības likuma 11. panta piektajā daļā.

Materiāls satur svarīgo informāciju un ilustrēts ar praktiskiem piemēriem par šādiem jautājumiem:

  • Vispārīgās prasības attaisnojuma dokumentiem
  • Prasības PVN rēķina noformēšanai
  • Kases čeks kā naudas izdevumus apliecinošs dokuments, kuru pievieno avansa norēķina atskaitei
  • Kases čeks kā attaisnojuma dokuments grāmatvedībā
  • Naudas izdevumus apliecinoši dokumenti, ja lieto uzņēmuma maksājumu karti
  • Attaisnojuma dokumenti vienkāršā ieraksta grāmatvedībā.

Materiāla pilnais teksts ir pieejams VID mājaslapā sadaļā “Grāmatvedības organizēšana”.