Kredītiestādēm informācija par atteiktiem attālinātiem maksājumiem būs jāiesniedz VID līdz 2021.gada 1.februārim

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka sākot ar 2020.gada 1.janvāri ikvienam maksājumu pakalpojumu sniedzējam[1] ir pienākums atteikt attālināto maksājumu veikšanu Latvijas Republikā nelicencētam interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu organizētājam, un katru gadu līdz 1.februārim iesniegt VID informāciju par atteiktajiem maksājumiem.

Sākot ar 2020.gada 1.janvāri likumā noteikto attālināto maksājumu atteikšana ir obligāta ikvienam maksājumu pakalpojumu sniedzējam (t.i., kredītiestādēm, bankām u.c.). Atsakot attālināti veiktos maksājumus, tiks ierobežotas ēnu ekonomikas aktivitātes interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu jomā, un ierobežotas iespējas legalizēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus.

Lai ievērotu vienlīdzības principu, kas šajā gadījumā nozīmē – pienākumu, kuru visi maksājumu pakalpojumu sniedzēji izpilda vienlīdzīgi, informācija par 2020.gadā atteiktajiem attālinātajiem maksājumiem pirmo reizi VID būs jāiesniedz līdz 2021.gada 1.februārim.

Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā[2] stājās spēkā jau 2019.gada 13.aprīlī un paredzēja, ka jaunā kārtībā jāievieš praksē sākot ar 2019.gada 1.maiju.  Taču, paredzot, ka maksājumu pakalpojumu sniedzējiem būs nepieciešams laiks, lai veiktu izmaiņas savās informācijas sistēmās un pielāgotu tās likumā noteikto prasību nodrošināšanai, tika noteikts pārejas periods – ne vēlāk kā līdz 2020.gada 1.janvārim.

Maksājumu pakalpojumu sniedzēji informāciju par atteiktajiem attālinātajiem maksājumiem varēs iesniegt elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). EDS dokumentu grupā “Citi” ir izstrādāta jauna strukturēta pārskata forma “Informācija par atteiktiem attālinātiem maksājumiem”, kas ir pieejama no 2020.gada 1.janvāra.

 


[1] Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums.

[2] Minētajos grozījumos maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir noteikti šādi pienākumi:

  1. atteikt veikt attālinātos maksājumus, izmantojot Latvijas Republikas rezidentam izsniegto maksājumu karti, maksājumu pakalpojumu saņēmējam – Latvijas Republikā nelicencētam interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu organizētājam (likuma norma stājās spēkā 2019. gada 1. maijā);
  2. katru gadu līdz 1. februārim iesniegt VID informāciju par attālinātiem maksājumiem, kas atteikti iepriekšējā kalendāra gadā.