Līzinga un kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem līdz 1.februārim jādeklarē iedzīvotāju veiktie līzinga un/vai kredīta maksājumi

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka arī šogad, līdz 2020.gada 1.februārim, tiem nodokļu maksātājiem, kuri sniedz līzinga un kreditēšanas pakalpojumus (izņemot kredītiestādes), ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā informatīvā deklarācija par fiziskās personas – Latvijas Republikas rezidenta – veiktajiem līzinga un/vai kredīta un ar to saistīto procentu maksājumiem[1]. Informatīvā deklarācija jāiesniedz arī kapitālsabiedrībām, ražotājiem, pārdevējiem, pakalpojuma sniedzējiem un komersantiem, kas sniedz līzinga un kreditēšanas pakalpojumus.

Deklarācijā jānorāda fiziskās personas līzinga/kredīta un ar to saistīto procentu un soda naudu maksājumi, kas veikti 2019.gadā, ja to summa mēnesī pārsniedz 360 euro vai šādu iemaksu kopsumma gada laikā pārsniedz 4320 euro.

Deklarācija jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), aizpildot un iesniedzot dokumentu “Informatīvā deklarācija par fiziskās personas, Latvijas Republikas rezidenta, veiktajiem līzinga un kredīta vai tikai līzinga vai tikai kredīta un ar to saistīto procentu maksājumiem, kuru summa mēnesī pārsniedz 360 euro vai šādu iemaksu kopsumma kalendāra gada laikā pārsniedz 4320 euro”.

Papildu informācija par informatīvās deklarācijas iesniegšanu pieejama VID informatīvajā materiālā “Noteikumi par līzinga, kredīta un ar to saistīto procentu maksājumu deklarāciju” un metodiskajā materiālā ar dažādiem deklarācijas aizpildīšanas piemēriem – “Informatīvā deklarācija par fizisko personu veiktajiem līzinga un kredīta maksājumiem”.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000 vai arī uzdot savu jautājumu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”.

 


[1] Informatīvās deklarācijas iesniegšanas pienākumu nosaka likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta trešās daļas 5.2 punkts un tās aizpildīšanas kārtību nosaka 2015.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.403 “Noteikumi par līzinga, kredīta un ar to saistīto procentu maksājumu deklarāciju”.