Par goAML sistēmas darbības uzsākšanu

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – NILLTPFNL) 31.6 pantu, kas stājas spēkā šī gada 1.oktobrī, un Ministru kabineta 2021.gada 17.augusta noteikumiem Nr.550 “Noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu” sākot ar šī gada 1.oktobri ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarācijas jāiesniedz jaunajā Finanšu izlūkošanas dienesta (turpmāk – FID)  Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā. Sistēmas galvenā sadaļa ir ANO izstrādātā programmatūra goAML.

Jaunās ziņošanas sistēmas ieviešana radīs būtisku atvieglojumu NILLTPFNL subjektiem – līdz šim bija pienākums iesniegt ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā gan FID, gan arī VID. Turpmāk ziņošana par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā jāveic tikai FID, ja attiecīgā informācija ziņojumā paredzēta arī VID, tas jānorāda ziņojuma iesniegšanas formā. Lai iesniegtu FID ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem un/vai sliekšņa deklarācijas, visiem NILLTPFNL subjektiem būs nepieciešams reģistrēties un lietot goAML.

Sistēma atšķirsies no līdzšinējās ziņošanas vietnes gan vizuāli un saturiski, gan arī tehniski. Piemēram, NILLTPFNL subjektiem būs iespējams izsekot ziņojuma vai sliekšņa deklarācijas statusam no iesniegšanas brīža līdz tā akceptēšanai FID. Ja ziņojumā tiks konstatētas kļūdas, datnē varēs veikt izmaiņas un iesniegt to atkārtoti. Tiks paplašinātas iespējas iesniegt informāciju par darījumiem, ar tiem saistītajām personām, kā arī norādīt personu kontaktinformāciju un personu identifikācijas informāciju strukturētā formā. GoAML būs paredzēti arī atsevišķi lauki informācijas sniegšanai par darījumā iesaistītajiem cita veida līdzekļiem, precēm vai pakalpojumiem. Tas atvieglos saņemto datu kvalitatīvās un kvantitatīvās analīzes veikšanu.

Ievērojams ieguvums lietotājiem, iesniedzot ziņojumu goAML sistēmas tīmekļvietnē, būs iespēja sekot ziņojuma pieņemšanas procesam, kur “Pieņemts” ir pazīme, ka FID ziņojumu ir izskatījis un reģistrējis tālākai analīzei.

Lietotāju ērtībām FID ir izstrādājis un publicējis vairākas rokasgrāmatas:

  • «Lietotāju reģistrācija»,
  • «Institūciju lietotāju kontu pārvaldība»,
  • «Darījumi goAML»,
  • «Ziņojumu un sliekšņa deklarāciju iesniegšana»,
  • «Sarakste ar Finanšu izlūkošanas dienestu».

 

Lai atvieglotu pāreju uz jauno sistēmu, FID ir atvēris piekļuvi goAML sistēmas testa tīmekļvietnei https://testgoaml.fid.gov.lv.

Vienlaikus aicinām sekot FID mājas lapā ievietotajai informācijai.  Ieteikumus, jautājumus un novērojumus lūdzam sūtīt FID uz jaunās sistēmas lietotāju atbalsta adresi [email protected].