Par grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā
Par grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā

Informējam, ka 2023.gada 7.decembrī Saeima ir pieņēmusi likumu “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” (turpmāk – likums), kas 2023.gada 21.decembrī publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.247 (2023.247/4). Likums stājas spēkā 2024.gada 1.janvārī.

Likuma mērķis – veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu un ierobežot vides piesārņošanu.

Būtiskākās izmaiņas

Jauni dabas resursu nodokļa (turpmāk – DRN) objekti.

 1. Tekstilizstrādājumi:
 • likme 0,50 euro/kg;
 • DRN aprēķina, sākot ar 2024.gada 1.jūliju.

 

 1. Plastmasu saturoši izstrādājumi – mitrās salvetes, baloni un tabakas izstrādājumu filtri:
 • likme 12,20 euro/kg (mitrās salvetes, baloni);
 • likme 8,00 euro/kg (tabakas izstrādājumi);
 • DRN aprēķina, sākot ar 2025.gada 1.janvāri.

 

 1. Plastmasu saturoši zvejas rīki:
 • likme 4,80 euro/kg;
 • DRN aprēķina, sākot ar 2025.gada 1.janvāri.

 

 1. Ogļūdeņražu ieguve:
 • Likme 0,70 euro/m3;
 • stāsies spēkā vienlaikus ar grozījumiem likumā “Par zemes dzīlēm”, kas paredzēs atteikties no dabas resursu lietošanas atļaujas un izslēgt valsts nodevu par ogļūdeņražu ieguvi.

 

 1. Riepas, ar kurām ir aprīkoti visi transportlīdzekļi, kuru reģistrācija izmantošanai ceļu satiksmē valsts akciju sabiedrībā “Ceļu satiksmes drošības direkcija” ir obligāta (izņemot elektroskrejriteņus un velorikšas):
 • likmes 10 euro (L kategorija), 100 euro (M2, N2 un O3 kategorija), 170 euro (M3, N3 un O4 kategorija), 20 euro O1 un O2 kategorija) par vienu transportlīdzekli;
 • administrē valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija”.

 

 1. Plastmasas iepakojums un kompozīta iepakojuma sastāvā esošās plastmasas daudzums, kas pārskata periodā nav pārstrādāts vai reģenerēts:
 • likmes 0,80 euro/kg (pārstrādājams iepakojums), 1,25 euro/kg (nepārstrādājams iepakojums);
 • DRN aprēķina, sākot ar 2024.gada 1.jūliju.

 

 1. Akumulators vai baterija, kas paredzēta elektroautomobiļa vai hibrīdautomobiļa vilces nodrošināšanai:
 • likme 0,25 euro/kg, kas ievērojami zemāka par likmi, kura noteikta pārējiem elektriskajiem akumulatoriem;
 • mērķis – veicināt elektromobilitāti, izmantojot bezemisiju degvielas veidus.

 

Paaugstinātas DRN likmes

 1. Plastmasas iepakojumam no putu polistirola – 44 euro/kg un putuplasta – 24,40 euro/kg (šobrīd plastmasa – 1,22 euro/kg, polistirols – 2,20 euro/kg, atsevišķi neizdalot putu polistirola un putuplasta izejmateriālus).
 2. Transportlīdzekļiem – 110 euro (šobrīd 55 euro).
 3. Par sadzīves atkritumu apglabāšanu – 110 euro/t 2024.gadā, 120 euro/t 2025.gadā, 130 euro/t 2026.gadā (šobrīd – 95 euro/t).
 4. Par bīstamo atkritumu apglabāšanu – 115 euro/t 2024.gadā, 125 euro/t 2025.gadā, 135 euro/t 2026.gadā (šobrīd – 100 euro/t).
 5. Par dabas resursu ieguvi – no 2024. līdz 2026.gadam pakāpeniski (sākotnēji par 21 %) paaugstinātas DRN likmes par visu derīgo izrakteņu ieguvi, kas minēti likuma 1.pielikumā

 

III. Mainīts DRN sadalījums starp valsts un pašvaldības pamatbudžetiem par dabas resursu ieguvi vai izmantošanu vai vides piesārņošanu, tai skaitā par atkritumu apglabāšanu, sākot ar 2025.gadu

 • 2024.gadā 60 % – valsts pamatbudžetā, 40 % – tās pašvaldības pamatbudžetā, kuras teritorijā tiek veikta attiecīgā darbība.
 • 2025.gadā 50 % – valsts pamatbudžetā, 50 % – tās pašvaldības pamatbudžetā, kuras teritorijā tiek veikta attiecīgā darbība.
 • 2026.gadā 40 % – valsts pamatbudžetā, 60 % – tās pašvaldības pamatbudžetā, kuras teritorijā tiek veikta attiecīgā darbība.