Par grozījumu Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2021.gada 23.septembrī Saeimā ir pieņemts likums “Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā”, kas 2021.gada 6.oktobrī publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.193 (2021/193.25) un stāsies spēkā 2023.gada 1.janvārī.

Likums “Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā” (turpmāk – likums) stāsies spēkā vienlaicīgi ar Latvijas Bankas likumu.

 

Likums pēc būtības nemaina līdzšinējo kārtību, kādā ar uzņēmumu ienākumu nodokli neapliek kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības veidotos debitoru uzkrājumus vai to norakstījumus zaudējumos.

Likuma mērķis ir nodrošināt, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) pievienošanas rezultātā Latvijas Bankai, FKTK tiek izslēgta no uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāju uzskaitījuma, kuri atbrīvoti no uzņēmuma ienākuma nodokļa maksāšanas.

 

Tādējādi likumā ir noteikti šādi grozījumi:

1) likvidēto FKTK izslēdz no likuma subjektu uzskaitījuma, kuri nemaksā uzņēmumu ienākuma nodokli;

2) saistībā ar FKTK pievienošanu Latvijas Bankai, tiek izslēgta atsauce uz FKTK un norāde, kādā kārtībā kredītiestādēm un krājaizdevu sabiedrībām jāveido debitoru uzkrājumi vai jāveic to norakstīšana, lai tie netiktu iekļauti nodokļa bāzē, jo minētā kārtība tiks noteikta citos noteikumos, kuri izdoti uz nozares likumā noteiktā deleģējuma pamata.

 

Informāciju sagatavoja
Valsts ieņēmumu dienesta
Nodokļu pārvalde