Par skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanu
Par skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanu

Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka likuma “Par nodokļiem un nodevām” 30.panta pirmajā un septītajā daļā ir noteikts skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas pienākums. 

Visi iepriekšējā mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktie darījumi (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā vai vairākās operācijās), kuru summa pārsniedz 1500 euro, jādeklarē šādiem darījuma dalībniekiem:

  • juridiskajām personām, 
  • fiziskajām personām, kuras ir individuālie komersanti, 
  • fiziskajām personām, kuras reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk – VID) kā saimnieciskās darbības veicējas.

Darījuma dalībnieki par savstarpēji skaidrā naudā veiktajiem darījumiem, kuru summa pārsniedz 1 500 euro, iesniedz deklarāciju VID ne vēlāk kā līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam.

 

Skaidrā naudā veiktais darījums jānorāda deklarācijā par periodu, kad tika veikts darījums. Piemēram, ja darījums tika veikts aprīlī, tad tas jānorāda deklarācijā par aprīli, ja maijā – tad, deklarācijā par maiju.

 

Kuģu aģentēšanas un gaisakuģu aģentēšanas komercsabiedrībām, kā arī starptautisko autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas komercsabiedrībām par veiktajiem starptautiskajiem autopārvadājumiem un kravas ekspedīcijas darījumiem, katru mēnesi līdz 15.datumam jādeklarē mēneša laikā skaidrā naudā veiktie darījumi, kuru kopsumma pārsniedz 7 200 euro.

 

Mazumtirdzniecībā skaidrā naudā veiktos darījumus, kuru summa pārsniedz 1 500 euro, deklarē tikai preču pircējs – juridiska persona, fiziska persona – individuālais komersants vai fiziska persona, kas reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja.

 

Darījuma dalībnieka darījums ar fizisko personu, kura nav individuālais komersants un nav reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja, ir jādeklarē, ja darījuma summa vienā operācijā pārsniedz 3 000 euro.

Skaidrā naudā veiktos darījumus ar fiziskām personām, kuras nav individuālie komersanti vai reģistrējušās VID kā saimnieciskās darbības veicējas, nodokļu maksātājam jādeklarē līdz nākamā gada 1.februārim.

 

Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanai izmanto VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (sadaļā “Dokumenti/No veidlapas/Informatīvās deklarācijas un pārskati/Deklarācija par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem”).

 

Informāciju sagatavoja
Valsts ieņēmumu dienesta
Nodokļu pārvalde