Par uzņēmumu ienākuma nodokli saistībā ar grozījumiem likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2020.gada 23.aprīlī ir pieņemts likums “Grozījumi likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību””, kas 2020.gada 24.aprīlī publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.80A un stājas spēkā 2020.gada 25.aprīlī.

Noteikts jauns uzņēmumu ienākuma nodokļa režīms, veicot publiskas labdarības darbības, laikposmā no dienas, kad izsludināta ārkārtējās situācija saistībā ar   COVID-19 izplatību, līdz 2020.gada 31.decembrim.

 

Uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzē neiekļauj izdevumus (preču un pakalpojumu dāvinājumus), ko veic uzņēmums, kas iesaistās sociālā atbalsta sniegšanā noteiktām ārkārtējās situācijas ietekmētajām grupām vai uzņēmumiem vai biedrībām, kas nodarbojas noteiktās jomās. Uzņēmums ievēro šādus nosacījumus:

1) atbalsta modelis ir publiski darīts zināms sabiedrībai (piemēram, informācija par dāvinājuma saņēmēju un atbalstu izskanējusi publiskās radio vai televīzijas pārraidēs, izvietota uzņēmuma interneta māja lapā);

2) dāvinājuma saņēmējs nav ar uzņēmumu saistīta persona;

3) uzņēmums sniedz informāciju par dāvinājuma saņēmēju un atbalsta summu Valsts ieņēmumu dienestam vienlaikus ar pārskata gada pēdējā mēneša deklarāciju.

 

Ar ārkārtējās situācijas ietekmētajām grupām saprot noteiktas iedzīvotāju grupas, kuras nodokļu maksātājs ir nolēmis atbalstīt un kurām krīzes situācijā sniegtais atbalsts ir valstiski nozīmīgs, piemēram, atbalsts medicīnas darbiniekiem, skolēniem, pensionāriem u.c. 

Tomēr minēto normu piemērošana neattiecas uz tādiem atbalsta sniegšanas pasākumiem, kas ir vērsti uz paša nodokļu maksātāja darbiniekiem. 

 

Tādējādi, ārkārtas situācijas laikā (no 2020.gada 12.marta) tādam uzņēmumam (neatkarīgi no šī uzņēmuma peļņas rādītājiem), kurš iesaistās sociālā atbalsta sniegšanā noteiktām ārkārtējās situācijas ietekmētajām grupām (nepersonificējot saņēmēju iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas mērķiem), piemēram, datoru un citu viedierīču nodrošināšana skolām (skolniekiem, kam jānodrošina attālinātā apmācība), dezinfekcijas līdzekļu nodošana medicīnas iestādēm, kafijas nodrošināšana mediķiem, pusdienu nodrošināšana medicīnas personālam u.c., neveidosies papildus maksājamais uzņēmumu ienākuma nodoklis. Izmaksas saistībā ar preču un pakalpojumu dāvinājumiem, t.i., atbalstu ārkārtas situācijas ietekmētajām grupām, tiek atzītas par uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksām, kuras neietver uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzē un neapliek ar uzņēmumu ienākuma nodokli.

 

Informāciju sagatavoja
Valsts ieņēmumu dienests