Pašnodarbinātie un autori, kas prognozē mazus ienākumus, līdz 17.janvārim var iesniegt VID apliecinājums par plānotajiem ienākumiem
Pašnodarbinātie un autori, kas prognozē mazus ienākumus, līdz 17.janvārim var iesniegt VID apliecinājums par plānotajiem ienākumiem

Ja pašnodarbinātais (saimnieciskās darbības veicējs, tostarp, mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs un autoratlīdzību saņēmējs), kurš nav darba ņēmējs,  prognozē, ka viņa saimnieciskās darbības ienākumi šogad nesasniegs 2100 eiro ceturksnī (700 eiro mēnesī), būs iesniedzis apliecinājumu VID par prognozētajiem ienākumiem (ka tie nesasniegs 2100 eiro ceturksnī), minimālās iemaksas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) neaprēķinās.

 

Lai VSAA neaprēķinātu minimālās iemaksas, pašnodarbinātajam līdz šī gada 17.janvārim (ieskaitot) jāiesniedz VID apliecinājums par plānotajiem ienākumiem šī gada 1.ceturksnī vai arī kopējiem 2024.gada plānotajiem ienākumiem.

 

Apliecinājumu jāiesniedz īpaši tam izveidotā veidlapā, kas pieejama VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) sadaļā “Dokumenti/No veidlapas/Dokumentu grupa/Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu dokumenti/Pašnodarbinātā apliecinājums par plānotajiem ienākumiem”. Apliecinājumā jānorāda konkrēto 2024.gada ceturksni vai ceturkšņus, kad ienākums nesasniegs 2100 eiro ceturksnī.

 

Apliecinājums arī turpmāk būs jāiesniedz šādos termiņos:

  • Līdz 17.01.2024. – par kopējiem 2024.gadā plānotajiem ienākumiem vai arī par 2024.gada I ceturksnī plānotajiem ienākumiem;
  • Līdz 17.04.2024. – par 2024.gada II ceturksnī plānotajiem ienākumiem;
  • Līdz 17.07.2024.– par 2024.gada III ceturksnī plānotajiem ienākumiem;
  • Līdz 17.10.2024.– par 2024.gada IV ceturksnī plānotajiem ienākumiem.

 

Pašnodarbinātais, kurš šogad vēl tikai plāno uzsākt saimniecisko darbību, apliecinājumu var iesniegt vienlaikus ar iesniegumu par saimnieciskās darbības reģistrāciju VID vai arī 15 dienu laikā pēc darba ņēmēja statusa zaudēšanas, gadījumā, ja pašnodarbinātais iepriekš vēl strādāja arī algotu darbu.

 

Veicamās minimālās iemaksas katra ceturkšņa beigās aprēķinās VSAA, savukārt informāciju par tām pašnodarbinātais saņems VID EDS. Savlaicīga iesnieguma iesniegšana ir ļoti būtiska, jo tikai pēc iesnieguma saņemšanas VSAA neaprēķinās minimālās obligātās sociālās iemaksas, kas papildus jāveic pašnodarbinātajam (t.sk. mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam) vai autoram (arī tad, ja autors nav reģistrējis saimniecisko darbību).

 

Atgādinām, ka pašnodarbinātajam tāpat kā līdz šim jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (obligātās iemaksas) atkarībā no saimnieciskās darbības ienākuma mēnesī, piemērojot vispārējo likmi 31,07 % un pensiju apdrošināšanas likmi 10 %:

  • ja mēneša ienākumi no saimnieciskās darbības sasniedz vai pārsniedz 700 eiro (valstī noteikto minimālo darba algu), tad par to mēnesi 217,49 eiro (31,07 % no 700 eiro), (vai no paša izvēlēta lielāka obligāto iemaksu objekta)

un papildus

10 % pensiju apdrošināšanai no faktiskā ienākuma un obligāto iemaksu objekta 700 eiro (vai no paša izvēlēta lielāka obligāto iemaksu objekta) starpības;

  • ja ienākumi no saimnieciskās darbības nesasniedz 700 eiro mēnesī, tad 10 % pensiju apdrošināšanai no faktiskajiem ienākumiem.

 

Papildu informācija par minimālajām obligātajām iemaksām pieejama VID metodiskajā materiālā “Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas”.